Utvecklingsmedel

​Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Ett led i detta arbete är att fördela utvecklingsmedel till regionala insatser som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Medel kan sökas av myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och stiftelser.  

Länsstyrelsen Östergötland fördelar medel till nationella och länsövergripande insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Kontakta Länsstyrelsen Östergötland eller gå in på www.hedersfortryck.se/lansstyrelsen-ostergotland för mer information.

Aktuellt!

 

Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne inbjuds att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt för regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta.

Inbjudan att ansöka - 2017.pdf

ansokan-medel-jamstalldhet_version2.pdf

OBS! Version 2 av blanketten är en ny version som har rätt begränsning av antalet tecken

​Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 30 april 2017.