Publikationer och material

Här finns publikationer och material om våld i nära relationer. Materialet är samlat i boxarna till höger utifrån olika ämnesområden. Trevlig läsning! 

 

 

 Våld i nära relationer

 

FREDA-utbildning 2016

Dag 1

Dag 2

Unga, maskulinitet och våld, 7 september 2016

Maria Billinger, MUCF

Johan Lilly Gyberg, Män för jämställdhet

Bygga Broar, 28 januari 2016

Järnåkra/Klostergården

Utbildningsdag om könsstympning, 27 oktober 2016

Petra Blom Andersson

Bayan Nasih

Kristianstads kommun

Socialnämnders och vårdgivares ansvar

Ronneby kommun, SESAM

Region Skåne

Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län

Ensam och utsatt

Faria Hassan

Monica Burman

Cecilia Fernbrant

Bilder från Våga göra skillnad, den 16 oktober i Helsingborg

Barbro Andersson

Jan Dandanelle

Christina Malmqvist

Petra Blom Andersson

Bilder från utbildningen Våga se, våga fråga och våga agera (Ystad 2 april)

Anders Broberg

Kriscentrum

Region Skåne

Kriminalvården

Bilder från FREDA-utbilding

Vad är FREDA?

Socialtjänstens utredning

Implementering - Christina Ek

Bilder från konferensen Sällan sedda

Handboken Sällan sedda

Kerstin Kristensen

TRIS

------------------------

Ur barns perspektiv - metodstödsmaterial  

Handboken Skylla sig själv

VÅLD - handbok

Kartläggning om skyddade boenden i Sverige

Inget att vänta på - handbok från MUCF

 Hedersrelaterat våld och förtryck

 Övrigt