Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet som förekommer i alla samhällsgrupper. För den som är utsatt för våld, och för de barn som tvingas bevittna våld i sitt eget hem, är det en smärtsam vardag. Våldet innebär både fysiskt och psykiskt lidande och påverkar ofta hela livssituationen.

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att motverka våld i nära relationer på uppdrag av regeringen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande utifrån följande uppdrag:

  • Samordningsuppdraget: Att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • Kunskaps- och metodstödsuppdraget: Att fungera som regional kunskaps- och metodstöd till kommuner och frivilligorganisationer för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
  • Hedersrelaterat våld och förtyck: Att främja och lämna stöd till insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Nyheter

 

2016 års utvecklingsmedel till utveckling av skyddat boende

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att fördela 5 525 000 kronor till 16 verksamheter för utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Beslutet fattas i samråd med Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter har också inhämtats från länsstyrelsen i det län som respektive sökande har sin verksamhet.

Läs mer i beslutet:

 Overgripandebeslut_skyddatboende_ 2016.pdf

 

Beslut om fördelning av 2016 års utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna har fått 30 000 000 kronor för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget gäller för år 2016.

Länsstyrelsen Skåne har av dessa medel tilldelats 4 550 000 kronor. Medlen avser fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser samt administrativa kostnader.

Länsstyrelsen Skåne gick ut med inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i februari 2016. Sista ansökningsdagen var den 10 april 2016. Totalt har 26 ansökningar om sammanlagt 12 456 912  kronor kommit in. Länsstyrelsen beviljar medel till 11 av de 26 ansökningarna, se bilaga 1.

Övergripande beslut HRV 2016 .pdf

Bilaga 1 2016 års fördelning mellan beviljade verksamheter för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck .pdf

Ansök om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Särskild prioritet ges till utvecklingen av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper (S2015/07973/RS).  

Det finns nu möjlighet för kommuner, andra myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende.  

Sista ansökningsdag är 11 maj 2016. Läs mer om hur du går till väga för att ansöka om medel i inbjudan nedan (pdf).

Inbjudan att ansöka om 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende

Ansökningsblankett för 2016 års utvecklingsmedel för skyddat boende

 

Nationella utbildningar för idéburna verksamheter som arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn  

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Som en del i uppdraget kommer länsstyrelserna att anordna två kostnadsfria 5-dagarsutbildningar i norra och södra Sverige, för idéburna verksamheter/organisationer i hela landet som arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn. Syftet med utbildningarna är att ge verksamheterna verktyg att bygga upp en långsiktig och självständig organisation och ekonomisk grund, samt ge verktyg för att kunna föra dialog med kommuner kring samverkan och avtal.

Läs mer om utbildningen i inbjudan.

Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet med våld i nära relationer

Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna arrangerat sju regionala konferenser under hösten 2014 med start i Skellefteå den 18 november och avslut i Alvesta den 9 december. Syftet har varit att tydliggöra socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer.

Föreläsningsmaterial från konferenserna finns att hämta på Länsstyrelsen Västmanlands hemsida.

Det regionala material som presenterades på konferensen i Malmö den 3 december hittar du här.  

Material från Ensam och utsatt

Den 9 december arrangerade Länsstyrelsen Skåne en utbildningsdag om våldsutsatta kvinnor som är utrikes födda i Malmö.

PP-bilderna från dagen hittar du här.

Webbstöd till kommuner

Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och finns på NCK:s webbplats. Klicka här för att komma till webbstödet.

Våga göra skillnad!

Nu finns bilderna från Våga göra skillnad den 16 oktober, du hittar dem här

Beslut om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2014

Länsstyrelsen Skåne har beviljat medel till 15 olika projekt i Skåne, varav 10 av dem bedrivs av frivilligorganisationer och 4 av kommuner. För mer information, klicka här.

 

Material från Våga se, våga fråga och våga agera!

Den 2 april arrangerade Länsstyrelsen en utbildningsdag i Ystad om barn som lever med våld i nära relationer. PPT-bilder från utbildningen finns här

Material från FREDA-utbildning

Materialet finns nu upplagt under fliken publikationer/material.

 

Senaste nyhetsbrevet

Länsstyrelsens senaste nyhetsbrev om våld i nära relationer kom ut i slutet av december 2013. Om du har missat att läsa finns det i boxen Nyhetsbrev till höger. Trevlig läsning!

 

Material från konferensen Sällan sedda

Den 4 december bjöd Länsstyrelsen in till en konferens om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning - Sällan sedda. PPT-bilder från konferensen finns att hämta här.  

 

Beslut om förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2013

Länsstyrelsen Skåne har beviljat medel till 19 verksamheter i Skåne, varav 14 frivilligorganisationer och 5 kommuner. Bland projekten finns några som vänder sig till helt nya målgrupper. Ett exempel är TRIS, Tjejers rätt i samhället, som beviljas medel för att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning som exempelvis kan riskera att giftas bort. 

För mer information, klicka här.

 

Barn utsatta för människohandel

Länsstyrelsen i Stockholms och Skåne län anordnade en konferens om barn utsatta för människohandel den 7 maj i Malmö. Material från konferensen finns här

 

Våga se, våga fråga & våga agera! - utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer

Under 2013 anordnade den Regionala samverkangruppen mot våld i nära relationer i Skåne fyra lika utbildningsdagar om barn som lever med våld. Föreläsarnas bilder finns här.   

Nytt! Samma utbildning kommer att anordnas i Ystad för sydöstra Skåne i april 2014. De som inte fick plats på tidigare utbildningsdagar är också välkomna. Inbjudan skickas ut snart. Håll utkick! 

 

Kompetensstöd till kommuner och frivilligorganisationer

 

För att kvalitetsutveckla arbetet inom området våld i nära relationer har länsstyrelserna fått i uppdrag att erbjuda regionalt kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer. Uppdraget genomförs i samarbete med Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedel inom området.

För övergripande info om uppdraget, klicka här.

För att läsa om hur Länsstyrelsen Skåne planerar att genomföra uppdraget i Skåne län, klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor

Banner-Webbkurs-236x141.png

 Kontakta oss som arbetar med våld i nära relationer

 Regional överenskommelse om samverkan

 

 

Våld i nära relationer - Regional överenskommelse om samverkan

 Webbstöd till kommuner

Webbstöd till kommuner

 Våld mot djur och våld i nära relationer