Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet som förekommer i alla samhällsgrupper.

Länsstyrelsen Skåne arbetar på uppdrag av regeringen för att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel. Länsstyrelsen har för närvarande i uppdrag att:

  • Ta fram regionala strategier och handlingsplaner
  • Främja samverkan
  • Utveckla våldsförebyggande arbete
  • Ge kompetensstöd
  • Göra regionala lägesrapporter

 

Länsstyrelsernas metodstöd om intersektionalitet och våld i nära relationer


intersektionellaperspektivpavald_198x169.jpgFör att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relationer, har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.
 

Ladda ner stödet här:

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.pdf

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[8]‬

 Regional överenskommelse om samverkan

 

 

Våld i nära relationer - Regional överenskommelse om samverkan

 Content Editor ‭[6]‬

153x83.png

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. www.infogeneratorn.se

 Content Editor ‭[1]‬

Banner-Webbkurs-236x141.png

 Content Editor ‭[4]‬

du-avgor.png

 Content Editor ‭[5]‬

STRAND-text-liten.jpg

 Content Editor ‭[3]‬

NMT-banner.png

 Content Editor ‭[2]‬

 Webbstöd till kommuner

Webbstöd till kommuner

 Våld mot djur och våld i nära relationer