Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet som förekommer i alla samhällsgrupper. För den som är utsatt för våld, och för de barn som tvingas bevittna våld i sitt eget hem, är det en smärtsam vardag. Våldet innebär både fysiskt och psykiskt lidande och påverkar ofta hela livssituationen.

​​​​​​​​​​​​​Länsstyrelsen Skåne arbetar för att motverka våld i nära relationer på uppdrag av regeringen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande utifrån följande uppdrag:

  • Samordningsuppdraget: Att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • Kunskaps- och metodstödsuppdraget: Att fungera som regional kunskaps- och metodstöd till kommuner och frivilligorganisationer för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
  • Hedersrelaterat våld och förtyck: Att främja och lämna stöd till insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Nyheter


Utbildning för dig som ska leda kurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer!
Länsstyrelsen Skåne bjuder i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län in till en utbildning för kursledare som vill utbilda med hjälp av webbkursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Datum och tid: 11 och 12 maj 2017. Båda dagarna pågår 08.30-16.00.
Plats: Länsstyrelsen Skåne, Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad.  I lokalen finns hiss, tillgänglig toalett samt hörslinga.


 
Program och anmälan hittar du här

​Ett stöd för att följa upp kvaliteten i skyddat boende.

En mycket viktig del av samhällets stöd till våldsutsatta ges av de skyddade boendena. När en kommun ger i uppdrag till ett skyddat boende att ta emot våldsutsatta så ska kommunen följa upp att verksamheten håller god kvalitet. Länsstyrelsen har tagit fram en folder med en checklista som kommunerna kan ha som ett underlag. Den kan även användas av skyddade boenden i det egna kvalitetsarbetet. 

Stöd för uppföljning av kvaliteten i skyddat boende - folder med checklista

Separat checklista för uppföljning av kvaliteten i skyddat boende

​Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Skåne inbjuds att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt för regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta.

Inbjudan att ansöka - 2017.pdf

ansokan-medel-jamstalldhet_version2.pdf

OBS! Version 2 av blanketten är en ny version som har rätt begränsning av antalet tecken​

Inbjudan infoträff om utvecklingsmedel mot mäns våld mot kvinnor.pdf

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 30 april 2017.

 

FREDA-utbildningar 2016

Under våren 2016 genomfördes utbildningar i FREDA - standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, som tagits fram av Socialstyrelsen. Utbildningen genomfördes i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

PP-bilderna från utbildningen hittar du här.


 

Utbildning om könsstympning 27 oktober 2016

Länsstyrelsen Skåne arrangerade i oktober en utbildningsdag om könsstympning. Medverkade gjorde bland annat Bayan Nasih och Petra Blom Andersson från Länsstyrelsen Östergötland.

PP-bilderna från dagen hittar du här.


 
Unga, maskulinitet och våld 7 september 2016


Tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) arrangerade Länsstyrelsen Skåne en processdag med fokus på våldsförebyggande arbete med barn och unga. Dagen tog sin utgångspunkt i MUCF:s handbok Inget att vänta på.

PP-bilderna från dagen hittar du här.

 

2016 års utvecklingsmedel till utveckling av skyddat boende


 

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att fördela 5 525 000 kronor till 16 verksamheter för utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Beslutet fattas i samråd med Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter har också inhämtats från länsstyrelsen i det län som respektive sökande har sin verksamhet.

Läs mer i beslutet:

 Overgripandebeslut_skyddatboende_ 2016.pdf

 

Beslut om fördelning av 2016 års utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna har fått 30 000 000 kronor för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget gäller för år 2016.

Länsstyrelsen Skåne har av dessa medel tilldelats 4 550 000 kronor. Medlen avser fördelning av utvecklingsmedel till förebyggande insatser samt administrativa kostnader.

Länsstyrelsen Skåne gick ut med inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i februari 2016. Sista ansökningsdagen var den 10 april 2016. Totalt har 26 ansökningar om sammanlagt 12 456 912  kronor kommit in. Länsstyrelsen beviljar medel till 11 av de 26 ansökningarna, se bilaga 1.

Övergripande beslut HRV 2016 .pdf

Bilaga 1 2016 års fördelning mellan beviljade verksamheter för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck .pdf

 

Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet med våld i nära relationer

Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna arrangerat sju regionala konferenser under hösten 2014 med start i Skellefteå den 18 november och avslut i Alvesta den 9 december. Syftet har varit att tydliggöra socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer.

Föreläsningsmaterial från konferenserna finns att hämta på Länsstyrelsen Västmanlands hemsida.

Det regionala material som presenterades på konferensen i Malmö den 3 december hittar du här.  

Material från Ensam och utsatt

Den 9 december arrangerade Länsstyrelsen Skåne en utbildningsdag om våldsutsatta kvinnor som är utrikes födda i Malmö.

PP-bilderna från dagen hittar du här.

Webbstöd till kommuner

Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och finns på NCK:s webbplats. Klicka här för att komma till webbstödet.

Våga göra skillnad!

Nu finns bilderna från Våga göra skillnad den 16 oktober, du hittar dem här

Material från Våga se, våga fråga och våga agera!

Den 2 april arrangerade Länsstyrelsen en utbildningsdag i Ystad om barn som lever med våld i nära relationer. PPT-bilder från utbildningen finns här

Material från FREDA-utbildning

Materialet finns nu upplagt under fliken publikationer/material.

 

Material från konferensen Sällan sedda

Den 4 december bjöd Länsstyrelsen in till en konferens om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning - Sällan sedda. PPT-bilder från konferensen finns att hämta här.  

 

Barn utsatta för människohandel

Länsstyrelsen i Stockholms och Skåne län anordnade en konferens om barn utsatta för människohandel den 7 maj i Malmö. Material från konferensen finns här

 

Våga se, våga fråga & våga agera! - utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer

Under 2013 anordnade den Regionala samverkangruppen mot våld i nära relationer i Skåne fyra lika utbildningsdagar om barn som lever med våld. Föreläsarnas bilder finns här.   

Kompetensstöd till kommuner och frivilligorganisationer

 

För att kvalitetsutveckla arbetet inom området våld i nära relationer har länsstyrelserna fått i uppdrag att erbjuda regionalt kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer. Uppdraget genomförs i samarbete med Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedel inom området.

För övergripande info om uppdraget, klicka här.

För att läsa om hur Länsstyrelsen Skåne planerar att genomföra uppdraget i Skåne län, klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[8]‬

 Regional överenskommelse om samverkan

 

 

Våld i nära relationer - Regional överenskommelse om samverkan

 Content Editor ‭[6]‬

153x83.png

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. www.infogeneratorn.se

 Content Editor ‭[1]‬

Banner-Webbkurs-236x141.png

 Content Editor ‭[4]‬

du-avgor.png

 Content Editor ‭[5]‬

STRAND-text-liten.jpg

 Content Editor ‭[3]‬

NMT-banner.png

 Content Editor ‭[2]‬

 Webbstöd till kommuner

Webbstöd till kommuner

 Våld mot djur och våld i nära relationer