Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet som förekommer i alla samhällsgrupper. För den som är utsatt för våld, och för de barn som tvingas bevittna våld i sitt eget hem, är det en smärtsam vardag. Våldet innebär både fysiskt och psykiskt lidande och påverkar ofta hela livssituationen.

​​​​​​​​​​​​​Länsstyrelsen Skåne arbetar för att motverka våld i nära relationer på uppdrag av regeringen. Länsstyrelsen arbetar för närvarande utifrån följande uppdrag:

  • Samordningsuppdraget: Att stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  • Kunskaps- och metodstödsuppdraget: Att fungera som regional kunskaps- och metodstöd till kommuner och frivilligorganisationer för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
  • Hedersrelaterat våld och förtyck: Att främja och lämna stöd till insatser som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Nyheter


Utbildning för kursledare - Webbkurs om våld

Vill du lära dig att utbilda om våld? Vill du få bättre kunskap om grupprocesser och interaktiva övningar? Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en utbildning för kursledare den 11 och 12 december 2017.

Inbjudanwebbkursomvåld.pdf

Kampanj om skyldigheter och möjligheter när en elev saknas

I maj 2017 skickade länsstyrelserna ut en informationskampanj med fem korta filmer. Där uppmärksammades bland annat att när höstterminen börjar så kan skolbänkar stå tomma. Det kan handla om en flicka eller pojke som har förts ut ur landet mot sin vilja och där utsatts för tvångsäktenskap.

Länsstyrelserna har nu tagit fram ytterligare material för att belysa skyldigheter och möjligheter när en elev saknas vid skolstart. Kampanjen är framtagen på uppdrag av regeringen. Sprid gärna materialet!

Läs mer
Se den senaste filmen


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[8]‬

 Regional överenskommelse om samverkan

 

 

Våld i nära relationer - Regional överenskommelse om samverkan

 Content Editor ‭[6]‬

153x83.png

Länsstyrelserna har tagit fram en informationstjänst som ger personer som arbetar med våldsutsatta möjlighet att ge korrekt information på 24 olika språk. www.infogeneratorn.se

 Content Editor ‭[1]‬

Banner-Webbkurs-236x141.png

 Content Editor ‭[4]‬

du-avgor.png

 Content Editor ‭[5]‬

STRAND-text-liten.jpg

 Content Editor ‭[3]‬

NMT-banner.png

 Content Editor ‭[2]‬

 Webbstöd till kommuner

Webbstöd till kommuner

 Våld mot djur och våld i nära relationer