Jämställdhetsarbete i Skåne

Länsstyrelsen vill synliggöra och öka medvetenheten om det jämställdhetsarbete som sker i Skåne genom att samla information om pågående arbete och insatser i länet.
Människa med utsträckta armar i solrosfält

Syftet är att uppmärksamma er som redan arbetar med jämställdhet och att ge er som vill arbeta jämställt en chans att ta lärdom av det arbete som pågår. Genom att ge en mer samlad bild av jämställdhetsarbetet får vi också en tydligare uppfattning om hur det praktiska arbetet för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen ser ut. Förhoppningen är att denna sida ska kunna ge alla en överblick över jämställdhetsarbete som bedrivs i Skåne. Att regionala statliga aktörer, kommuner, näringsliv och organisationer delar med sig av sitt arbete med jämställdhet.

Att anmäla ert jämställdhetsarbete:

Vi använder den nationella sidan jamstall.nu som är en databas med information om pågående och genomförda jämställdhetssatsningar runt om i landet. Fyll i formuläret här och gör din verksamhet sökbar i databasen. Du kan också söka på andras jämställdhetsarbete där.

Eventuella bilagor skickas till info@jamstall.nu

Ni kan också maila eller ringa länsstyrelsens särskilt sakkunnige i jämställdhet, se kontaktuppgifter till höger.

Observera att vi välkomnar både stora och små insatser!