Jämställdhetsintegrering - Söker du medel från Europeiska Socialfonden?

Då är det viktigt att kvinnor, män, flickor och pojkar får ta del av resurserna och värderas likvärdigt. 

Jämställdhetsintegrering innebär enligt Europarådets definition "(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet".

Alla Socialfondsprojekt ska jämställdhetsintegreras. Såväl projektsökare som projektägare kan få hjälp med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina projekt. Stödet innebär bland annat att få tips och råd via mail, telefon och enskilda möten. Projektsökare och projektägare erbjuds även utbildningar och workshops i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Stödet är kostnadsfritt och finns tillgängligt fram till sista december 2011.

Vill du veta mer om projektstödet i region Sydsverige, som omfattar Skåne och Blekinge, är du välkommen att kontakta Sofie Karlberg. Kontaktuppgifter hittar du längst upp till höger på sidan.

På ESF-rådets hemsida finns kontaktuppgifter till alla projektstödjare.

___________________________________________________________

 

 

ESF Jämts broschyr kan laddas ner till höger

Om ESF Jämt

I december 2008 beviljade Europeiska Socialfonden länsstyrelserna, genom Länsstyrelsen i Örebro län, 24 miljoner kronor till ett nationellt projekt som syftar till att flytta fram positionerna i arbetet med jämställdhetsintegrering av projekt, inom Europeiska socialfondens områden.

Under dessa tre år ska en särskild stödorganisation vara den nationella aktör som ska erbjuda stöd i hur man kan jämställdhetsintegrera projekt över hela landet inom Europeiska Socialfonden. Stödorganisationen leds av en koordinator som är placerad vid Länsstyrelsen i Örebro län. En nationell styrgrupp finns för processtödet och leds av länsrådet från Länsstyrelsen Gotland.

Åtta länsstyrelser har projektstödjare som ska genomföra satsningen regionalt. Projektsökande och projektägare kommer att erbjudas informationstillfällen i samband med utlysningar, utbildningar och workshops i jämställdhet och jämställdhetsintegrering, erfarenhetsutbyte mellan olika projektägare och support i olika frågor som rör jämställdhetsintegrering. 

 

Aktuellt ESF Jämt

Basutbildningar i jämställdhet våren 2013

ESF-Jämt processtöd i jämställdhetsintegrering erbjuder basutbildningar i jämställdhet. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämställdhetsintegrering utifrån ett socialfondsperspektiv. ESF-Jämt ger konkreta tips och idéer samt diskuterar hur jämställdhet kan bidra till att utveckla och förbättra ert projekt.

Informationsblad om basutbildningarna (tid, plats och anmälan)

Temaföreläsning om Män och Jämställdhet

Datum och tid: Torsdag den 28 februari, 13:00 – 16:00
Plats: Länsstyrelsen Västra götalands län, Södra Hamngatan 3 i Göteborg
Inbjudan och anmälan

Dragkraft

Processtöd i jämställdhets­integrering, ESF Jämt, har tagit fram ett inspirationsmaterial som heter Dragkraft. Materialet handlar dels om ESF Jämts:s arbete med att ge stöd åt Socialfondsprojekt i jämställdhetsintegrering, dels om sex utvalda projekt som arbetat framgångsrikt med frågorna. Dragkraft består av en bok och ett filmklipp.   

Ladda ner boken Dragkraft

 

Verktyg och tips

Boken Dragkraft 

ESF Jämt broschyr [PDF 1,5 MB].

 [PDF 1,5 MB].

ESF Jämt in English [PDF 0,25 MB].

Checklista för jämställdhets- integrering [PDF 119 kB].

ESF-rådets vägledning
till jämställdhets-
integrering
[PDF 53,4 kB].

JämStöds Praktika - metodbok om jämställdhetsintegrering.

Jämställ.nu - ny portal om jämställdhetsintegrering.