Samhälls- och hälsokommunikatörer i Skåne

Grundläggande kunskap om samhälls- och hälsofrågor är en förutsättning för nyanländas möjligheter till delaktighet och etablering. 

​​​​I Skåne har vi sedan 2008 utgått från att information och dialog på modersmålet är en grundläggande förutsättning för nyanländas möjligheter till delaktighet och en god hälsa. Genom samhälls- och hälsokommunikatörerna får nyanlända flyktingar i för närvarande 26 medverkande kommuner kunskap och information på modersmål i ett program som omfattar totalt 80 timmar. Samhälls- och hälsokommunikatörernas metoder bygger på dialog, delaktighet och kontinuerlig utveckling. Alla parter har intresse av att rätt information i rätt tid förmedlas. Därför är också ansvariga myndigheter och organisationer med om att ta fram innehållet i informationen som förhåller sig till förordningen om samhällsorientering (SO) med ett tillägg av hälsomoduler. Programmet genomförs i 4 block med totalt 32 teman.  Efter varje block utvärderas verksamheten genom deltagarenkäter. Ett exempel av enkäterna hittar du här. Kvalitetssäkring och utveckling av SHK:s verksamhet sker i nära samarbete med stödplattformen för migration och hälsa, MILSA. I dagsläget arbetar 8 samhälls- och hälsokommunikatörer på huvudspråken arabiska, dari, pashto, somaliska och svenska. Till detta kommer även möjligheter på engelska, kurdiska, urdu och polska utifrån kommunernas prioriteringar.   

Samhälls- och hälsokommunikatörernas första projektperiod hade stöd av den Europeiska flyktingfonden och avslutades den 30 juni 2011 (se slutrapport). Den fortsatta utvecklingen av verksamheten sker inom ett regionalt utvecklingsprojekt i samverkan mellan ingående kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen.   De kommuner som medverkar i projektet SHK skriver dels enskilda avtal med Länsstyrelsen och ingår dels i samverkan inom en regional knutpunkt. Varje knutpunkt har en samordnare med ansvar för samordning av insatser för ingående kommuner. SHK:s insatser utförs sedan i överenskommelse med samordnarna för knutpunkterna.

 

Det finns fem knutpunkter:

Malmö (Trelleborg)

Helsingborg (Helsingborg, Bjuv, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Landskrona, Örkelljunga, Perstorp, Åstorp, Svalöv och Klippan)

Lund (Lund, Eslöv, Kävlinge, Höör, Svedala, Lomma och Staffanstorp) 

Kristianstad (Kristianstad, Bromölla, Osby, Hässleholm och Östra Göinge)

Ystad (Simrishamn, Tomelilla, Skurup, Ystad och Sjöbo)


 

Läs mer i foldern om SHK, klicka på bilden för att öppna i pdf.

 

 

 Kontaktuppgifter

Samordnare:

Ziad Jomaa
010-2241414

SHK:

Alaa Kurdi Mhd, arabiska

Ali Abdallah, arabiska

Abdulbasit Jalal Taha, arabiska, kurdiska, polska

Ahmadullah Turab, dari, pashto

Ammar Almousleh, arabiska

Aseel Abbas, arabiska

Dawud Negzad, dari, pashto, farsi, urdu, engelska

Fadil Radi, arabiska

Faten Kheir, arabiska

Hala Alkhatib, arabiska

Hamzeh Azimeh, arabiska

Ibrahim Abo Hasan, arabiska

Ilham Al Rifai, arabiska

Islam Abunahla, arabiska

Jehad Hameed, arabiska

Khilod Al-Ghebori, arabiska

Louseen Abo Mady, arabiska

Lin Alshahabi, arabiska

Nada Khalil, arabiska

Nassar Mohammed, arabiska

Orroba Abo Asaad, arabiska
Shafiq Alhamwi, arabiska

Här kan du läsa mer om samhälls- och hälsokommunikatörerna.

 Regionala knutpunkter

Kontaktuppgifter:

Malmö: Minka Huskic

Lund: Julia Kumbaro

Helsingborg: Anna-Frida Agardson

Kristianstad: Idris Moustafa

Ystad: Karin Dahl

 

 Stödmanual för ansvarsfördelning

Informationsfilm engelska

Informationsfilm arabiska

Informationsfilm dari

Informationsfilm somaliska

Informationsfilm kurdiska

Informationsfilm pashto

Informationsfilm urdu

 Regional styrgrupp SHK

SHK:s verksamhet leds av Länsstyrelsen i dialog med kommuner och regionala parter. Finansieringen är delad mellan Region Skåne, medverkande kommuner och Länsstyrelsen. Projektets styrgrupp, Region Skåne och Länsstyrelsen, ska utveckla ett fördjupat hälsoperspektiv utifrån kunskap och erfarenheter inom folkhälsa och migrationshälsa.