Välkommen till Skåne

Välkommen till Skåne öppnar upp olika
samhällsarenor. I projektet arbetar museer, bibliotek,
näringslivet och civilsamhället ihop med samhälls- och
hälsokommunikatörerna i Skåne. Tillsammans berättar
vi om möjligheter för nyanlända i Skåne. Välkommen
till Skåne erbjuder sammanhang och möjligheter till
positiva upplevelser.

Museum

Museerna berättar om det samhälle vi lever i. Deltagarna får ta del av historien bakom samhället de kommit till, människorna som levt här och vad som påverkat utvecklingen. De får också ta del av den breda verksamhet som erbjuds till barnfamiljer.  

Kontaktperson:

Caisa Lindfors, Region Skåne

Caisa.Lindfors@skane.se

Bibliotek

Biblioteken erbjuder en öppen och välkomnande mötesplats för alla människor. Här ges möjligheter till kunskap och information. På biblioteken får deltagarna en introduktion till bibliotekens roll i samhället och alla de tjänster och varierade program som riktas till barn och vuxna.

Kontaktperson:

Ann Lundborg, Region Skåne

Ann.Lundborg@skane.se

Föreningsliv

Föreningslivet i Sverige kan vara en nyckel för att komma in i samhället. Här möts människor i gemensamt engagemang och skapande. I mötet med föreningslivet får deltagarna en introduktion till vad det innebär att engagera sig i en förening och vilka möjligheter som finns där just de bor.

Kontaktperson:

Henrik Nilsson, Nätverket idéburen sektor Skåne

henrik@natverket.org

Näringsliv

Här får deltagarna tips och råd om vägar in på den svenska arbetsmarknaden. Vilka kulturer finns på svenska arbetsplatser och vilka normer råder där? Varför är det så?

Kontaktperson:

Charlotta Levin, Region Skåne

charlotta.levin@skane.se

Fysisk aktivitet

Våra allmänna ytor erbjuder många möjligheter till fysisk aktivitet. Genom till exempel stadsvandringar lär de nyanlända känna sitt lokala samhälle. Deltagarna får testa på enkla aktiviteter som man kan göra i sitt närområde.

Kontaktperson:

Ziad Jomaa, Länsstyrelsen Skåne

ziad.jomaa@lansstyrelsen.se

Utvärdering

Välkommen till Skåne följs upp och utvärderas av Uppsala universitet genom både enkäter och intervjuer med deltagare. Utvärderingen fokuserar på faktorer kopplade till hälsa, socialt kapital, tilltro till den egna förmågan att påverka sin situation och tillgodogöra sig information i det nya landet. Utvärderingen är en del av forskningen inom MILSA 2.0 som genomförs med stöd av Europeiska Asyl- Migration och Integrationsfonden.  

Rapporten från utvärderingen av pilotfasen i projektet hittar du här:

Utvärdering av pilotfasen_april 2017.pdf

Kontaktperson:

Ragnar Westerling, Uppsala universitet

ragnar.westerling@pubcare.uu.se

 

Kontaktperson Arbetsförmedlingen:

Mehran Najafi, Samordnare Etableringsuppdraget Skåne

mehran.najafi@arbetsformedlingen.se