Stödja det lokala samarbetet

Kommunerna har en huvudroll i mottagandet av av nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd.

Alla vistas i en kommun. Till kommunens ansvar hör bland annat att ordna bostäder, skolgång för barn och unga, samhällorientering, SFI-undervisning och annan vuxenutbildning samt olika former av samhällsservice som fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg samt kultur- och fritidsinsatser.

Ett huvudsyfte för RÖK är att på olika sätt stödja kommunernas arbete.
Länsstyrelsen Skåne har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna och
samverkan mellan kommunerna. Partnerskap Skåne har sedan 2008, baserat på behov i kommunerna, svarat för utveckling av olika former av metodstöd. Centrala aktörer har tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser, så kallade LÖK:ar.