Regional överenskommelse (RÖK)

Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare

Tillsammans arbetar vi för ett inkluderande mottagande i Skåne.  

Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK) syftar till att utveckla och samordna länets resurser för att stödja ett inkluderande etableringsarbete i Skåne.

Den regionala överenskommelsen skall vara ett stöd för samverkansarbetet regionalt och för lokala överenskommelser och vara anpassad till de behov som finns på lokala nivån.

Målgruppen för arbetet med RÖK är asylsökande, flyktingar och andra nyanlända som skall etablera sig i Skåne.

Den regionala överenskommelsen har fyra fokusområden, arbete/utbildning, boende, hälsa, och språk som uppdateras kontinuerligt. Med tanke på att barnen utgör en stor del av de personer som kommer som flyktingar skall varje fokusområde genomsyras av ett barnperspektiv. På motsvarande sätt ska jämställdhet beaktas.  

Strategisk samverkansgrupp

De regionala parterna har organiserat samverkan genom en Strategisk samverkansgrupp på högsta chefsnivå. Den leder det strategiska arbetet med stöd av en beredningsgrupp på mellanchefsnivå.  Överenskommelsen följs upp löpande och utvärderas årligen av den Strategiska samverkansgruppen.

Parter i den regionala överenskommelsen (RÖK):

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Idéburen sektor, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola, Migrationsverket och Region Skåne i samverkan med representanter för de fyra geografiska kommunnätverken i Skåne. Länsstyrelsen innehar ordföranderollen.

 

Loggor parter i RÖK