Utveckla samverkan med idéburen sektor

Idéburen sektor spelar en viktig roll för nyanländas möjligheter att etablera sig och känna sig delaktiga i samhället men också för att erbjuda asylsökande meningsfulla aktiviteter i väntan på att asylansökan ska avgöras.

​Idéburen sektor erbjuder hälsofrämjande arenor, möjligheter till praktik, arbete och ett nätverk som gynnar nyanländas etablering. Genom den nära samverkan mellan Partnerskap Skåne och Överenskommelsen Skåne (ÖS) har det skapats goda förutsättningar för RÖK-initiativ som handlar om att utveckla samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.