Hälsofrämjande insatser

Migrationsprocessen innebär ofta påfrestningar som påverkar asylsökandes och nyanländas hälsa och etablering.

 Detta är utgångspunkten för många av de utvecklingsinsatser som sker inom ramen för utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne där MILSA (Stödplattform för migration och hälsa), SHK (Samhälls- och Hälsokommunikation) och NAD (Nätverk - Aktivitet - Delaktighet) utgör nyckelverksamheterna.