Genomförda aktiviteter

Genomförda och avslutade aktiviteter inom den regionala överenskommelsens fyra fokusområden, arbete, boende, hälsa och språk.

Fokusområde Arbete

Rubrik Aktivitet Rubrik Vem, vad, hur Rubrik Resultat kort sikt Rubrik Resultat lång sikt
Företagande - Läs mer

Fokusområde Boende:

Rubrik Aktivitet Rubrik Vem, vad, hur Rubrik Resultat kort sikt Rubrik Resultat lång sikt
Länk till JobBo

Fokusområde Språk: 

Rubrik Aktivitet Rubrik Vem, vad, hur Rubrik Resultat kort sikt Rubrik Resultat lång sikt
länk till förstudie Ökad inkludering