Bostäder och bosättning

Det ojämna mottagandet av nyanlända mellan kommunerna och bostadsbristen, i Skånes kommuner, är en utmaning.

​Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att den enskilde ska kunna etablera sig i det svenska samhället. Bostadsfrågan berör flera aktörer. Migrationsverket svarar för olika boendeformer för asylsökande utom för ensamkommande barn som är kommunernas ansvar. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket anvisar nyanlända till kommunerna som har ett bostadsförsörjningsansvar.

Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har olika uppdrag för att stödja kommunerna och lyfta det regionala perspektivet. Bostadsnätverket Skåne är en viktig plattform för RÖK.