Arbete och kompetensförsörjning

Stora delar av Skåne har på grund av demografiska faktorer ett växande arbetskraftsbehov.

Nyanlända utgör här en viktig resurs. En viktig förutsättning
är att nyanlända rustas för den svenska arbetsmarknaden genom effektiv validering och utbildningsinsatser. En annan är att arbetsgivare öppnar upp för nyanlända genom att erbjuda anställning eller praktik, att matchningen mellan arbetskraftsbehov och arbetssökande fungerar. Att skapa mötesplatser mellan näringslivsrepresentanter och nyanlända är ett utvecklingsområde för RÖK. Region Skåne, som ansvarar för tillväxt- och infrastrukturfrågor, är en viktig aktör, liksom Arbetsförmedlingen, lärosätena, kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.