Ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelserna arbetar på flera sätt för att förebygga att barn ska försvinna och att samverkan mellan berörda myndigheter ska bli effektivare. Arbetet sker såväl regionalt som nationellt.

Nationellt uppdrag

I januari 2016 fick Länsstyrelserna ett regeringsuppdrag kring ensamkommande barn som försvinner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att, i samarbete med andra relevanta myndigheter och aktörer, dels genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner och dels föreslå åtgärder till regeringen för att förebygga att ensamkommande barn försvinner. Resultat och metoder ska spridas till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer.​

Läs mer om det nationella uppdraget

Regional samverkan i Skåne

I Skåne bildades under 2015 en samverkansgrupp kring ensamkommande barn som försvinner. Syftet är att skapa gemensam kunskap, utbyta erfarenheter, identifiera utvecklingsområden och ge stöd till kommunerna i Skåne. Samverkansgruppen består av representanter från Migrationsverket, Polismyndigheten, Kommunförbundet Skåne, Malmö stad, Trelleborgs kommun, Rädda barnen, Skåne stadsmission och Länsstyrelsen Skåne.

Två aktuella projekt

Ensamma barn på flykt är ett projekt som drivs av Skåne Stadsmission. Projektet vänder sig till ensamkommande som av olika anledningar befinner sig utanför asylprocessen. Projektet arbetar även förebyggande med ensamkommande som är i asylprocessen som riskerar att försvinna av olika anledningar. Projektet erbjuder öppen verksamhet, aktiviteter, juridisk rådgivning, ombudskap samt andra basala behov.

Projektet har tagit fram ett informationsblad riktat till ungdomar som har fått sitt första avslag. Informationsbladet är översatt till arabiska och dari och kan hittas i rutan dokument till höger på sidan.

Läs mer om Ensamma barn på flykt

Inga barn ska försvinna är ett projekt som startades av Helsingborgs kommun tillsammans med Malmö stad och Rädda Barnen. Projektet arbetar tillsammans med ensamkommande barn och unga med att ta fram kunskap för att förebygga försvinnanden och ge målgruppen adekvat stöd.

Läs mer om Inga barn ska försvinna