Flyktingsituationen i Skåne #flyktingskane

Statistikbakgrund

Här samlar vi aktuell information om flyktingsituationen i Skåne. För att ta emot människor som flytt arbetar myndigheter, kommuner och frivilliga organisationer för ett tryggt och bra mottagande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt om läget i Skåne

På gång i Skåne

Information från:

Kommunerna

Kommunförbundet Skåne

Region Skåne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så fungerar flyktingmottagandet i Sverige

Här kan du läsa om Länsstyrelsens och andra myndigheters roller i etableringen av nyanlända.

Integrationsprocessen

Om Länsstyrelsen Skånes arbete

I höstens flyktingsituation arbetar Länsstyrelsen Skåne för att samordna behoven och att vara en länk mellan myndigheter och kommuner.  

Länsstyrelsen Skåne samlar varje vecka in en lägesbeskrivning från de skånska kommunerna som redovisas för MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som i sin tur rapporterar till regeringen.  

Länsstyrelsen Skåne leder med anledning av flyktingsituationen tre olika samverkansmöten: ett med beredskapsansvariga i Skåne, ett om ensamkommande flyktingbarn med kommuner och ett om hantering av planfrågor, med ansvariga handläggare och chefer kommunerna.  

Länsstyrelserna gjorde i oktober en inventering av möjliga tillfälliga lokaler som kan användas som anläggningsboenden. Läs mer om det här.  

Läs mer om arbetet här.

Kontaktadressen till Länsstyrelsen Skåne för frågor och kontakt rörande flyktingsituationen är flyktingskane@lansstyrelsen.se    

Organisation

Se hur Länsstyrelsen Skåne organiserar sitt arbete här.