Utvecklingsmedel

​Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122).

 

Länsstyrelsen Skåne utlyser nya utvecklingsmedel, så kallade § 37 medel. I enlighet med 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Länsstyrelsen Skåne kommer under 2018 utlysa 9 570 000 kronor inom nedanstående insatsområden och prioriteringar:

Särskilt hög prioritet ges till insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.

Även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Ansökan lämnas till skane@lansstyrelsen.se  och ska ha inkommit senast 22 maj 2018 

I vårt arbete värnar vi om jämställdhet och barnets rättigheter. Vi välkomnar därför ansökningar som säkerställer ett barn- och jämställdhetsperspektiv i insatsen.

 Har ni frågor, kontakta: Torgny Ängquist

E-post: torgny.angquist@lansstyrelsen.se Tel 010-224 17 13     

Ytterligare informationsmaterial och ansökningsblanketter kan du ladda ner till höger på sidan.    

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen Skåne utlyser nya utvecklingsmedel, så kallade § 37 a  medel för 2018. Enligt 37 a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället, 
  • skapa nätverk, 
  • stödja språkinlärning, eller 
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen Skåne disponerar under 2018 över 8 090 000 kronor inom nedanstående insatsområden och prioriteringar:

Under 2018 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Ansökan lämnas till skane@lansstyrelsen.se och ska ha inkommit senast 4 maj 2018. 

För frågor kontakta Torgny Ängquist på Länsstyrelsen Skåne, torgny.angquist@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 17 13.  

Ytterligare information och ansökan kan du ladda ner till höger på sidan.