Integration

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Insatser för nyanlända och ensamkommande barn

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen Skånes uppdrag är att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenska för invandrare och samhällsorientering. 

Vi fördelar statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Informationsmaterial om vår arbete finns här.

Ett nytt flyktingmottagande

Vi vill att människor som kommer till Skåne från andra länder tidigt ska ha möjlighet till delaktighet och engagemang i samhället. Ibland är vägen dit så krånglig att kraft, motivation och möjligheter kan gå förlorad. Se filmen nedan så skapar vi tillsammans ett nytt flyktingmottagande.

 Aktuellt

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av anvisningar till kommuner i länet (kommuntal) för 2017. Läs mer under Mottagning och etablering av nyanlända

Nya utlysningar utvecklingsmedel

läs mer under utvecklingsmedel

Reviderat metodstöd LÖK finns publicerat

Läs mer under Kommunernas flyktingmottagandet