Socialtjänsten som kunskapskälla

Socialtjänsten är den förvaltning som sannolikt har mest kontakter med befolkningen i samhället. Det är också socialtjänstens verksamhet som tydligast märker konsekvenserna av förändringar och konjunktursvängningar i lokalsamhället. ”Socialtjänsten som kunskapskälla”
Är en modell för socialtjänstens kunskapser kan samlas in, analyseras och dokumenteras enligt en strukturerad process. Insamlad kunskap ska kunna utgöra underlag för kommunledningens långsiktiga och strategiska prioriteringar och beslut.

Modellen har utvecklats av Lunds universitet i samverkan med Ystads kommun på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne. I syfte att pröva modellens användningsbarhet har modellen med handledning från Lunds universitet testats i Vellinge och Hörby kommun.  

Med rapporten ”Socialtjänsten som kunskapskälla – en modell för att ta fram beslutsunderlag för socialt hållbar utveckling” redovisas Region Skånes och Länsstyrelsens erfarenheter av att använda modellen. Rapporten rymmer också en sammanfattande såväl teoretisk som praktisk beskrivning av modellen.  

På högersidan kan du också ta del av Lunds universitets modellbeskrivning ”Socialtjänsten som kunskapskälla” samt rapporter från när modellen har prövats i Hörby och Vellinge kommun.

 Socialtjänsten som kunskapskälla – en modell för att ta fram beslutsunderlag för socialt hållbar utveckling

Socialtjänst som kunskapskälla

 Socialtjänsten som kunskapskälla - Måns Svensson & Lars Persson

Socialtjänst som kunskapskälla 2008