Länsstyrelsens arbete med alkohol- och tobakslagen

lagbok

Länsstyrelsen utövar lagstadgad regional tillsyn och bistår kommunerna med råd och stöd i enlighet med alkohol- och tobakslagen. I länsstyrelsens tillsynsplan ingår att göra tillsynsbesök enligt både alkohol- och tobakslagen i alla Skånes kommuner. En målsättning är att genom samverkan skapa bättre förutsättningar för det gemensamma tillsynsansvaret och att alkohol- och tobaksfrågorna på kommunal nivå integreras eller knyts närmare varandra.

Tillsyn över försäljning av folköl och tobak är ett område som med fördel kan samordnas eftersom strukturerna här är likartade. Länsstyrelsen samverkar med Folkhälsomyndigheten inom hela området. Länsstyrelsen skall följa utvecklingen i länet och tar fram årliga rapporter om bl a kommunernas insatser inom alkohol- och tobaksområdet.