Dokumentation 2013/2014

Material från konferenser arrangerade under 2013 och 2014.

Samverkan – med fokus på illegal tobak

Nätverksträff folkhälsa och ANDT, 29 september 2014

Blånader, rus och silverhår, 3 september 2014

Temakonferens kring sociala investeringar. Kom bort från stuprörstänket – tänk nytt, gör rätt! 27 maj 2014

Rökfria skolgårdar 18/10

Lärande och hälsa – och undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak 16/10