Informationsbroschyrer ANDT på olika språk

Nedan hittar du informationsbroschyrer för föräldrar om alkohol, cannabis och tobak på olika språk.

Informationsbroschyrerna är publicerade i ett format så att de lätt kan skrivas ut som en fyrsidig broschyr i A5-format. Välj "verklig storlek" och "liggande" när du skriver ut. Broschyrerna finns både med en ruta för eventuella lokala kontaktuppgifter och en version utan plats för era kontaktuppgifter.

Informationsbroschyrer utan plats för era kontaktuppgifter:

Svenska:

Informationsbroschyr om alkohol på svenska (uk).pdf

Informationsbroschyr om cannabis på svenska (uk).pdf

Informationsbroschyr om tobak på svenska (uk).pdf

 

Engelska:

Informationsbroschyr om alkohol på engelska (uk).pdf

Informationsbroschyr om cannabis på engelska (uk).pdf

Informationsbroschyr om tobak på engelska (uk).pdf

 

Arabiska:

Informationsbroschyr om alkohol på arabiska.pdf

Informationsbroschyr om cannabis på arabiska.pdf

Informationsbroschyr om tobak på arabiska.pdf

 

Franska:

Informationsbroschyr om alkohol på franska (uk).pdf

Informationsbroschyr om cannabis på franska (uk).pdf

Informationsbroschyr om tobak på franska (uk).pdf

 

Spanska:

Informationsbroschyr om alkohol på spanska (uk).pdf

Informationsbroschyr om cannabis på spanska (uk).pdf

Informationsbroschyr om tobak på spanska (uk).pdf

 

Informationsbroschyrer med plats för era kontaktuppgifter:

Svenska:

Informationsbroschyr om alkohol på svenska.pdf

Informationsbroschyr om cannabis på svenska.pdf

Informationsbroschyr om tobak på svenska.pdf

 

 

Engelska:

Informationsbroschyr om alkohol på engelska.pdf 

Informationsbroschyr om cannabis på engelska.pdf

Informationsbroschyr om tobak på engelska.pdf

 

Arabiska:

Informationsbroschyr om alkohol på arabiska (uk).pdf

Informationsbroschyr om cannabis på arabiska (uk).pdf

Informationsbroschyr om tobak på arabiska (uk).pdf

 

Franska:

Informationsbroschyr om alkohol på franska.pdf 

Informationsbroschyr om cannabis på franska.pdf

Informationsbroschyr om tobak på franska.pdf

 

Spanska​:

Informationsbroschyr om alkohol på spanska.pdf

Informationsbroschyr om cannabis på spanska.pdf

Informationsbroschyr om tobak på spanska.pdf