Begravningar

Foto på rosa rosor, Foto: Rosa Czulowska

Länsstyrelsen Skåne kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. Vi kan även ge tillstånd till att sprida askan efter en avliden person.

Begravningsombud och begravningsplatser

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen Skåne utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till oss. 

Utströende av aska efter avliden - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen Skåne. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går alltså inte att söka tillståndet i förväg. Sök tillstånd via e-tjänsten ovan.

Länsstyrelsen Skåne prövar begravningsfrågor

Ibland händer det att de efterlevande är oeniga om gravsättningen och att den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten inte lyckas medla mellan dem. Då kan frågan överlämnas till Länsstyrelsen Skåne för prövning. Du kan också vända dig till oss för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Årsberättelse för begravningsombud

Till blanketten årsberättelse för begravningsombud.

 Skåne ansvarar för flera län

Länsstyrelsen Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.
Via vår e-tjänst kan du skicka in din ansökan och bifoga dokumen-ten elektroniskt.