Människa och samhälle

Illustration människa och samhälle

Här hittar du bland annat information om integration, krisberedskap, jämställdhet, folkhälsa och vad som gäller för lönegaranti och att deponera pengar. Här kan du även ansöka om svenskt medborgarskap om du är nordiska medborgare eller söka tillstånd för att sprida aska efter avliden eller ha kameraövervakning. Du hittar även borgerliga vigselförrättare och vilka som är utsedda som notarius publicus, alltså de som hjälper allmänheten med att kontrollera och styrka riktigheten i olika uppgifter.