Vad är Länsstyrelsen?

Det finns 21 län i Sverige.
Karta över Sverige

Ett län är ett stort område som består av flera kommuner.
Länsstyrelsen är en myndighet som är med och bestämmer i länet.

Chefen för Länsstyrelsen kallas landshövding.
Det finns en länsstyrelse och en landshövding i varje län.

Länsstyrelsen arbetar med många olika saker, till exempel hus och bostäder, miljö och natur, djur, jakt och fiske.

Klicka på en rubrik till vänster för att läsa mer om vad Länsstyrelsen gör.

Tll höger här på sidan kan du även ladda ner en lättläst broschyr om länsstyrelserna.