Behörighetsutbildning för tillstånd att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L

För att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L yrkesmässigt behöver du ha en behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du den behörighet som krävs för att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Behörigheten ska därefter uppdateras vart femte år genom en fortbildningskurs.

​​​​Behörigheter för tillstånd att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L

  • Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus
  • Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L i och omkring växthus
  • Användning av växtskyddsmedel klass 1L och 2L utomhus samt i och omkring växthus

Kursbeskrivning

Utifrån ditt användningsområde kan du välja följande kurser och inriktningar.

Växtskyddsmedel utomhus

Använder du växtskyddsmedel utomhus på t.ex. åkermark, grönytor, golfbanor, fruktodling eller i tunnlar ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att använda växtskyddsmedel utomhus. Vid anmälan kan du välja en kurs som är anpassad till ditt område. Idag erbjuder vi fortbildningskurser inom jordbruk, frukt, bär, golf och grönytor. Grundkurserna finns med jordbruks- och trädgårdsinriktning.

Växtskyddsmedel i och omkring växthus

Använder du växtskyddsmedel i och omkring växthus ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att använda växtskyddsmedel i och omkring växthus.

Växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus

Använder du växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus ska du ange det vid anmälan. Du som går fortbildningskurs kommer vid provtillfället få svara på några extra frågor genom ett utökat prov. Du som deltar på en grundkurs kommer erbjudas en inriktningsdag för det andra användningsområdet.

Behörighet för tillstånd att använda betningsmedel klass 1L och 2L

  • Användning av betningsmedel klass 1L och 2L

Betning av utsäde

Använder du medel för betning av utsäde ska du anmäla dig till en kurs för behörighet att beta. Grundkursen är på två dagar och behörigheten uppdateras därefter vart femte år genom en fortbildningskurs.

Anmälan till kurs

Grundkurs

Har du ingen behörighet att använda växtskyddsmedel klass 1L och 2L ska du anmäla dig till en grundkurs. Grundkursen är på fyra dagar och ger dig behörighet att använda växtskyddsmedel inom ditt anmälda område.

Förnya behörighet

Din behörighet behöver förnyas vart 5:e år. Ska du förnya din behörighet anmäler du dig till en fortbildningskurs.

Anmälan

Du anmäler dig till grundkurser och fortbildningskurser i portalen PingPong.

Kurssäsongen pågår från oktober till april. Anmäl dig i god tid för att få en plats som passar dig.

Kursavgifter  

Fortbildningskurser

Betning av utsäde: 2600 kr ex. moms
Växtskyddsmedel klass 1L och 2L: 2600 kr ex. moms
Utökat prov för behörighet utomhus eller i och omkring växthus:
300 kr ex. moms

I kursavgiften ingår kurslitteratur och mat.

Grundkurser

Betning av utsäde: 5 200 kr ex. moms
Växtskyddsmedel klass 1L och 2L: 4800 kr ex. moms
Inriktningsdag för utökad behörighet utomhus eller i och omkring växthus: 1200 kr ex. moms

I kursavgiften ingår kurslitteratur och mat.

Omskrivning av prov
Fortbildning eller grundkurs: 300 kr ex. moms

Distributör av växtskyddsmedel

Säljer du växtskyddsmedel behöver du från och med 26 november 2015 ha en behörighet för växtskyddsmedel klass 1L och 2L. Om du inte har en behörighet ska du gå en grundkurs.


 

 

 

 Frågor om anmälan till kurser, kontakta:

Annika Lindmark
010-224 13 44

behorighet-m.skane@lansstyrelsen.se

 Content Editor

Anmälan Ping Pong