Växtnäring

Spridning och lagring av gödsel

 

Här hittar du information om de regler som gäller för spridning och lagring av gödsel på lantbruk. Reglerna ser olika ut beroende på om du brukar mark i ett känsligt område eller inte.

Större delen av Skåne räknas som känsligt område. Undantagen är Osby och Örkelljunga kommun samt vissa församlingar i kommunerna Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm.

 

 

 

 Beräkning av spridningsareal

Använd vår räknesnurra för att beräkna spridningsareal utifrån regeln om 22 kg fosfor per hektar

 Dispens

Dispens för spridning av gödsel
Hanteras av din kommun

Dispens från gällande krav på lagringskapacitet
Hanteras av Länsstyrelsen

Ansökningsblankett.

Anvisning för att betala ansökningsavgift

Skicka ifylld ansökningsblankett till:

Länsstyrelsen Skåne
John Nörregård
Ö. Boulevarden 62 A
296 86 Kristianstad

Handläggningstiden är ca 1 månad

 För dig som är lantbruksinspektör

Länsstyrelsen skickar ut nyhetsbrevet Lantbrukstillsyn till dig som är lantbruksinspektör i Skåne och Blekinge. Nyhetsbrevet fokuserar på frågor som har med växtnäring och växtskydd att göra. Vill du börja prenumerera, kontakta Malin Nyrén på malin.nyren@lansstyrelsen.se