Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt är Länsstyrelsens nyhetsbrev som riktar sig till dig som bor och verkar på landsbygden. Under 2018 utkommer fyra nummer.

Innehållet i Landsbygdsnytt

I Landsbygdsnytt hittar du information och artiklar som rör hela landsbygden. En del av innehållet är viktig information kring t.ex. förändringar i regler och lagar som rör lantbrukare men här finns även artiklar om spännande projekt som bedrivs inom Landsbygdsprogrammets ramar.

Utöver detta finner du många av de kurser som varje månad hålls inom länet. Kurserna riktar sig ofta till breda målgrupper inom och utom de gröna näringarna.

Nyhetsblad som vill nå ut

Landsbygdsnytt delas ut oadresserat till företag och lantbruk på landsbygden i Skåne. Eftersom Länsstyrelsen Skåne även ansvarar för handläggning och kontroll av jordbrukarstöd i Blekinge skickas även Landsbygdsnytt ut oadresserat till lantbruk och företag på landsbygden i Blekinge.

Landsbygdsnytt på mailen

Förutom oadresserad direktreklam till lantbrukare och företagare på landsbygden så mailar vi gärna ut LandsbygdsNytt till er som är intresserade. Så ni som varit postprenumeranter tidigare och för er blivande e-postprenumeranter - gå in i boxen till höger och anmäl er!

Här kan du lämna din beställning om elektroniskt utskick. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt.

 Nästa nummer

av Landsbygdsnytt kommer ut:

december 2017

Ladda ner tidigare utgivna nummer.