SAM-ansökan 2018

Här hittar du information gällande ansökan om jordbrukarstöd - SAM-ansökan. Sista ansökningsdag för 2018 är den 12 april.

Länsstyrelsen erbjuder inte lånedatorer 2018

Tidigare år har Länsstyrelsen Skåne tillhandahållit lånedatorer där de som saknat dator kunnat låna en dator för att göra sin ansökan. Från och med 2018 års ansökansperiod kommer det inte längre erbjudas möjlighet att låna en dator hos Länsstyrelsen Skåne för att göra sin ansökan.

Behöver du hjälp med din ansökan kan du, såsom tidigare år, få hjälp via telefon och e-post. Telefonsupporten är öppen vardagar kl 9-12 och 13-15 på telefonnummer 0771-67 00 00.

I slutet av ansökningsperioden erbjuder länsstyrelserna även en gemensam telefonjour som är öppen på kvällar och helger. Denna jour kan bara ge svar på hur du gör din ansökan. Inga stödfrågor kan besvaras. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka datum och tider telefonjouren har öppet.

Om du har frågor kan du även skicka dessa via mail till: jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

Kom igång med din ansökan

Är du ovan att söka jordbrukarstöd?

Om du är ovan att söka jordbrukarstöd eller om det är första gången du söker stöd så är det mycket att hålla reda på. Här finns en introduktion till jordbrukarstöden och hur du söker dem. 

Beställ ett kundnummer och kartblad

Du som har jordbruksmark och vill göra en SAM-ansökan måste ha ett registrerat kundnummer och kopplade kartblad. Boende i Skåne och Blekinge beställer detta via telefon 0771-67 00 00 eller genom att maila samkartorkundnr.skane@lansstyrelsen.se.

I samband med beställningen av ditt kundnummer behöver du även meddela vilka marker du vill söka stöd på. Detta för att vi ska kunna skapa kartblad som du sedan kommer åt i SAM Internet. Uppge fastighetsbeteckning, blocknummer eller det kundnummer som tidigare sökt stöd på marken. 

Du som redan har ett kundnummer men som ska söka stöd på marker utanför dina befintliga kartblad (t.ex. om du övertagit en fastighet) måste göra en kompletterande beställning.

Följande uppgifter behöver du uppge vid beställning av kundnummer:

 1. Personnummer eller organisationsnummer
 2. För- och efternamn
 3. Adress
 4. Telefonnummer

Följande uppgifter behöver du uppge vid beställning av kartblad:

 1. Kundnummer
 2. Fastighetsbeteckning
  Fastighetsbeteckningar är lämpliga när det är många block på stora fastigheter eller när jordbruksmarken inte är blocklagd. Fastighetsbeteckningarna ska anges enligt ”Kommun + trakt + beteckning” till exempel Hässleholm, Ekeröd 1:3.
 3. Blockid
  Blockid fungerar bra när det är enstaka block eller där du anger att det aktuella blocket ska vara mitt i kartbladet.
 4. Kopiera eller överta kartblad
  Om du ska ha samma kartblad som en annan lantbrukare ange den lantbrukarens kundnummer och förklara om det ska vara kopia på kartbladen eller om du övertar kartbladen.   

Tänk efter innan du söker för ny mark

Du som lägger till nya block eller utökar ett befintligt block måste tänka igenom om det verkligen är jordbruksmark. Åkermark som läggs till ska vara i plöjbart skick utan ytterligare åtgärder. Marken får inte vara försumpad och sly ska tas bort varje år. Betesmarker ska ha fodervärde, vara inhägnade och får inte vara igenvuxna. Träd, buskar och sly som behöver tas bort, ska tas bort året innan marken läggs till i SAM-ansökan. Om du söker på mark som Länsstyrelsen inte bedömer vara jordbruksmark, kommer det att leda till en arealavvikelse vilket kan få ekonomiska konsekvenser på de ersättningar du sökt.

Ansökan görs via internet

Alla som söker EU-stöd ska använda SAM Internet. Logga in i SAM Internet via e-legitimation. Beställning av e-legitimation via bank tar oftast inte längre tid än en arbetsdag. 

 

 

Inloggning och signering kan även göras med mobilt bankid, det vill säga e-legitimation som laddats ner till mobil eller surfplatta. Kontakta din bank för att skaffa detta.

Vid inloggning via e-legitimation kommer du även åt Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida där du bland annat kan se dina kommande utbetalningar samt skriva ut dina kartor med flygfoto som bakgrund.

Du som tar hjälp av någon annan för att göra din SAM-ansökan kan ge en fullmakt till den personen.

Här kan du läsa mer om fullmakter.

Tänk på detta innan du skickar in din SAM-ansökan

Titta noga igenom rapporten Mina fel och varningar i SAM Internet innan du skickar in din ansökan.

Det kan vara information som inte gäller dig med det kan också vara en påminnelse om något viktigt du glömt. Kontakta länsstyrelsen om du är osäker på vad något i rapporten innebär.

Ändring av kontonummer

Om du ändrar kontonummer ska du meddela detta till Jordbruksverket. Om du har e-legitimation kan du själv ändra ditt kontonummer på Mina sidor. Annars kan du använda blanketten Anmälan — kontonummer.

 

 Kontaktuppgifter

Har du frågor om jordbrukarstöd?
För att kunna ge dig bästa möjliga service, önskar vi att du använder nedanstående kontaktuppgifter:

0771–67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15

Frågor om din SAM-ansökan:
jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Beställ kartor och kundnummer: samkartorkundnr.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Frågor om åtagandeplaner betesmarker:
atagandeplan.skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 50

 

Adress till Länsstyrelsen Skåne 
(gällande SAM för Skåne och Blekinge)

Länsstyrelsen Skåne
FE 11
Box 204
826 25  SÖDERHAMN 

 Beställ kundnummer & kartblad

 

 Få svar på din fråga

Jordbruksverket svarar på frågor på sin hemsida. Du kan antingen ställa din fråga eller söka bland tidigare ställda frågor med svar.

 

 Logga in här