Jordbrukarstöd

Här kan du läsa om jordbrukarstöd. Du som sökte jordbrukarstöd förra året får ditt SAM-utskick omkring den 22 februari. Du söker de flesta jordbrukarstöden i SAM Internet. Sista ansökningsdag är den 4 maj.

I juni startar slututbetalningen av flera jordbrukarstöd för 2016

Från den 9 juni börjar lantbrukare få sin slututbetalning av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare samt nötkreatursstöd för 2016. Slututbetalning av kompensationsstödet startar också i juni, vilket är tidigare än planerat.

Inför slututbetalningen görs en sista kontroll om ansökta uppgifter stämmer överens med de uppgifter som finns i Jordbruksverkets IT-system. I de fall där det framkommer avvikelser skickas ett kontrollbrev ut till lantbrukaren där avvikelserna specificeras. Lantbrukaren har 2 veckor på sig att inkomma med synpunkter, därefter fattar länsstyrelsen beslut om slututbetalning också i dessa fall. Även efter beslut om slututbetalning fattats finns möjlighet att komma med invändningar, då genom att skicka in ett överklagande av beslutet.

Länsstyrelsen kunde i veckan fatta beslut om slututbetalning av gårdsstöd för cirka 7500 lantbrukare i Skåne och Blekinge. För dryga 1300 lantbrukare har det framkommit avvikelser och dessa lantbrukare kommer inom kort få hem ovan nämnda kontrollbrev.

Mer information om fortsatta utbetalningar av jordbrukarstöd hittar du här.

Beslutsbreven för jordbrukarstöd är fördröjda och kommer snart i din brevlåda

Jordbruksverket har betalat ut pengar för jordbrukarstöd under 2016, men i många fall har det inte kommit något beslutsbrev för utbetalningen.

Från och med vecka 13 börjar de fördröjda beslutsbreven landa i brevlådorna.

Här kan du se tidsplanen när Jordbruksverket planerar att skicka ut breven. 

Vad är nytt i jordbrukarstöden och i SAM Internet 2017?

Nytt för i år är bland annat att det inte går att logga in i SAM Internet med lösenord längre utan nu är det bara e-legitimation som gäller.

Mer info om de viktigaste nyheterna i jordbrukarstöden och i SAM Internet 2017 hittar du här. 

Har du koll på alla viktiga datum?

Det är många viktiga datum att hålla reda på för dig som söker stöd. För att underlätta för dig har Jordbruksverket samlat alla viktiga datum för SAM-ansökan på en sida. Du hittar den här.

Kontroll stoppar ändringar

Du kan ändra din ansökan efter att du skickat in den men när Länsstyrelsen påbörjat en kontroll av ditt företag eller din ansökan eller meddelat dig att kontroll kommer att ske får du inte längre ändra i din ansökan. Gör därför dina ändringar så tidigt som möjligt.

Ny e-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en ny e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Läs mer om livsmedel och foder i primärproduktion här.       

Dags att dela ut fullmakt för e-tjänster

Om någon annan person, till exempel en konsult, ska göra ansökan åt dig behöver du ge den personen fullmakt för SAM Internet. Här kan du läsa mer om fullmakter. 

Ska du ta över ett företag?

Då är det viktigt att SAM-ansökan görs på övertagaren. Denna information gäller främst vid övertagande av helt företag, men vissa saker gäller även vid delvis övertagande.

När det gäller övertaganden så ska den som övertar en annan lantbrukares mark och åtaganden göra ansökan i SAM Internet och ta med de block och skiften som övertas. Överlåtaren ska inte göra en egen ansökan på det som ska överlåtas. Detta underlättar handläggningen av övertagandet vilket ökar chanserna att stöden betalas ut i tid.

Tänk på att du måste föra över stödrätterna för gårdsstödet separat. Du för över stödrätter via en e-tjänst som heter: Föra över stödrätter. Du hittar e-tjänsten på Mina sidor.

Läs om vad som gäller om du ska ta över ett helt företag eller delar av ett företag från en annan lantbrukare på Jordbruksverkets webbplats

Datum då Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden 

Här kan du se datumen då Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden.

 

 Kontaktuppgifter

Har du frågor om jordbrukarstöd?
För att kunna ge er bästa möjliga service, önskar vi att ni använder nedanstående kontaktuppgifter:

0771–67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15

Frågor om din SAM-ansökan:
jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Beställ kartor och kundnummer: samkartorkundnr.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Frågor om åtagandeplaner betesmarker:
atagandeplan.skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 50

 

Adress till Länsstyrelsen Skåne 
(gällande SAM för Skåne och Blekinge)

Länsstyrelsen Skåne
FE 11
Box 204
826 25  SÖDERHAMN 

Sök jordbrukarstöd 2017

Information om SAM-ansökan

 Få svar på din fråga

Jordbruksverket svarar på frågor på sin hemsida. Du kan antingen ställa din fråga eller söka bland tidigare ställda frågor med svar.

 

 Jordbruksmark ur produktion

Funderar du på att ta jordbruksmark ur produktion?
- Läs vad som gäller här.

 Content Editor

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+198px.gif 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

 LandsbygdsNytt

 Läs intervjuer om fånggröda!