Jordbrukarstöd

Här kan du läsa om jordbrukarstöd. Du som sökte jordbrukarstöd förra året får ditt SAM-utskick i början av februari. Du söker de flesta jordbrukarstöd i SAM Internet. Sista ansökningsdag är den 12 april 2018.

Nyheter jordbrukarstöd 2018

Fullständig information om alla jordbrukarstöd som går att söka kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats i slutet av januari 2018. I början av februari får du som sökte jordbrukarstöd 2017 ditt SAM-utskick hem i brevlådan. Den 2 februari öppnar Jordbruksverket tjänsten för överföring av stödrätter på Mina sidor och den 8 februari öppnar SAM Internet för SAM-ansökan 2018. Sista ansökningsdag är den 12 april.

Redan nu har Jordbruksverket uppdaterat sin hemsida med de viktigaste nyheterna och ändringarna i jordbrukarstöden. Dessa nyheter hittar du här.

Länsstyrelsen erbjuder inte lånedatorer 2018

Tidigare år har Länsstyrelsen Skåne tillhandahållit lånedatorer där de som saknat dator kunnat låna en dator för att göra sin ansökan. Från och med 2018 års ansökansperiod kommer det inte längre erbjudas möjlighet att låna en dator hos Länsstyrelsen Skåne för att göra sin ansökan.

Behöver du hjälp med din ansökan kan du, såsom tidigare år, få hjälp via telefon och e-post. Telefonsupporten är öppen vardagar kl 9-12 och 13-15 på telefonnummer 0771-67 00 00.

I slutet av ansökningsperioden erbjuder länsstyrelserna även en gemensam telefonjour som är öppen på kvällar och helger. Denna jour kan bara ge svar på hur du gör din ansökan. Inga stödfrågor kan besvaras. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka datum och tider telefonjouren har öppet.

Om du har frågor kan du även skicka dessa via mail till: jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

Dags att dela ut fullmakt för e-tjänster

Om någon annan person, till exempel en konsult, ska göra ansökan åt dig behöver du ge den personen fullmakt för SAM Internet. Här kan du läsa mer om fullmakter. 

Ska du ta över ett företag?

Då är det viktigt att SAM-ansökan görs på övertagaren. Denna information gäller främst vid övertagande av helt företag, men vissa saker gäller även vid delvis övertagande.

När det gäller övertaganden så ska den som övertar en annan lantbrukares mark och åtaganden göra ansökan i SAM Internet och ta med de block och skiften som övertas. Överlåtaren ska inte göra en egen ansökan på det som ska överlåtas. Detta underlättar handläggningen av övertagandet vilket ökar chanserna att stöden betalas ut i tid.

Tänk på att du måste föra över stödrätterna för gårdsstödet separat. Du för över stödrätter via en e-tjänst som heter: Föra över stödrätter. Du hittar e-tjänsten på Mina sidor.

Läs om vad som gäller om du ska ta över ett helt företag eller delar av ett företag från en annan lantbrukare på Jordbruksverkets webbplats

Har du koll på alla viktiga datum?

Det är många viktiga datum att hålla reda på för dig som söker stöd. För att underlätta för dig har Jordbruksverket samlat alla viktiga datum för SAM-ansökan på en sida. Du hittar den här.

Kontroll stoppar ändringar

Du kan ändra din ansökan efter att du skickat in den men när Länsstyrelsen påbörjat en kontroll av ditt företag eller din ansökan eller meddelat dig att kontroll kommer att ske får du inte längre ändra i din ansökan. Gör därför dina ändringar så tidigt som möjligt.  

Tänk efter innan du söker för ny mark

Du som lägger till nya block eller utökar ett befintligt block måste tänka igenom om det verkligen är jordbruksmark. Åkermark som läggs till ska vara i plöjbart skick utan ytterligare åtgärder. Marken får inte vara försumpad och sly ska tas bort varje år. Betesmarker ska ha fodervärde, vara inhägnade och får inte vara igenvuxna. Träd, buskar och sly som behöver tas bort, ska tas bort året innan marken läggs till i SAM-ansökan. Om du söker på mark som Länsstyrelsen inte bedömer vara jordbruksmark, kommer det att leda till en arealavvikelse vilket kan få ekonomiska konsekvenser på de ersättningar du sökt.  

Datum då Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden 

Här kan du se datumen då Jordbruksverket planerar att betala ut jordbrukarstöden.  

E-tjänst för dig som producerar livsmedel i första ledet

Länsstyrelsen har från 1 januari 2016 en e-tjänst som vänder sig till dig som är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller genom annan verksamhet producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Läs mer om livsmedel och foder i primärproduktion här

 

 Kontaktuppgifter

Har du frågor om jordbrukarstöd?
För att kunna ge er bästa möjliga service, önskar vi att ni använder nedanstående kontaktuppgifter:

0771–67 00 00
Vardagar kl 9-12 och 13-15

Frågor om din SAM-ansökan:
jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Beställ kartor och kundnummer: samkartorkundnr.skane@lansstyrelsen.se
0771-67 00 00

Frågor om åtagandeplaner betesmarker:
atagandeplan.skane@lansstyrelsen.se
010-224 17 50

 

Adress till Länsstyrelsen Skåne 
(gällande SAM för Skåne och Blekinge)

Länsstyrelsen Skåne
FE 11
Box 204
826 25  SÖDERHAMN 

Sök jordbrukarstöd 2018

Information om SAM-ansökan

 Få svar på din fråga

Jordbruksverket svarar på frågor på sin hemsida. Du kan antingen ställa din fråga eller söka bland tidigare ställda frågor med svar.

 

 Jordbruksmark ur produktion

Funderar du på att ta jordbruksmark ur produktion?
- Läs vad som gäller här.

 Content Editor

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+198px.gif 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

 LandsbygdsNytt

 Läs intervjuer om fånggröda!