Ekologiskt lantbruk

Ekologiskt lantbruk handlar om att skapa en hållbar produktion genom ett samspelet mellan djur, natur och miljö. Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling inom ekologiskt produktion och vi har ett brett kursutbud inom växtodling och djurhållning.

Länsstyrelsen erbjuder följande inom ekologiskt lantbruk:

  • Kompetensutveckling inom växt- och trädgårdsodling

  • Kompetensutveckling inom djurhållning

  • Startrådgivning inom ekologiskt lantbruk via konsulter 

 

Ekologisk växtodling och trädgårdsodling

Att odla ekologiskt eller att lägga om till ekologisk produktion kräver noggrann planering med hänsyn till gårdens naturliga förutsättningar. För att få en bra avkastning och kvalitet behövs en planerad och varierad växtföljd, frisk utsäde och ett bra ogrässtrategi i form av, bland annat, mekanisk ogräsbekämpning.

Startrådgivning

Är du intresserad av att lägga om till ekologisk produktion finns det gratis startrådgivning att tillgå, följande rådgivarfirmor erbjuder denna tjänst:

Hallon och bär konsult

Malin Joäng                  info@hallonkonsult.se


HIR Skåne

Anna-Mia Björkholm      anna-mia.bjorkholm@hush.se

Carolina Ivarsson          carolina.ivarsson@hush.se

Kerstin Andersson         kerstin.andersson@hush.se  

Lena Friberg                 lena.friberg@hush.se

Oskar Hansson              oskar.hansson@hush.se

Patrik Pettersson           patrik.pettersson@hush.se

Per Hansson                  per.hansson@hush.se

Per Modig                      per.modig@hush.se

Stefan Lundmark           stefan.lundmark@hush.se

Thilda Håkansson           thilda.hakansson@hush.se

Kompetensutveckling

Vill du kompetensutveckla dig inom ekologisk produktion finner du vilka kurser, fältvandringar med mera som erbjuds i tidningen Smart Landsbygd.

Tidningen Smart Landsbygd  

 

Ekologisk djurhållning

Ekologisk djurhållning kräver ökad kunskap, i regel ökad vallareal, ökad utevistelse och anpassad djurtäthet men även andra normer för exempelvis foder och liggytor. För att få en godkänd och certifierad djurproduktion krävs att både marken, fodret, djurhållningen och slakten är ekologisk och kontrollerad av en statligt godkänd kontrollorganisation i Sverige.

Startrådgivning

Är du intresserad av att lägga om till ekologisk produktion finns det gratis startrådgivning att tillgå, följande rådgivarfirmor erbjuder denna tjänst:

HIR Skåne

Ingela Löfquist                   ingela.lofquist@hush.se

 

Skånesemin Ek

Anna Ericsson                    anna-ericsson@skanesemin.se

Cissi Bjerström                   cissi.bjerstrom@skanesemin.se

Ingela Lindskog                  ingela.lindskog@skanesemin.se

Jannike Andersson              jannike.andersson@skanesemin.se

 

Åsa Odelros AB (enbart fjäderfä produktion)

Åsa Odelros                        asa@odelros.se

Kompetensutveckling

Vill du kompetensutveckla dig inom ekologisk produktion finner du vilka kurser, fältvandringar med mera som erbjuds i tidningen.

Tidningen Smart Landsbygd   

 

Ekologisk produktion

Ett av de mål Länsstyrelsen i Skåne har, är att utveckla den skånska ekologiska produktionen för att göra den mer hållbar samt för att kunna möta den stigande efterfrågan på svenska ekologiska råvaror. Det sätt som Länsstyrelsen Skåne kan vara med och uppfylla dessa mål är genom kompetensutveckling som upphandlas inom Landsbygdsprogrammet vilket kan vara kurser, fältvandringar med mera men det erbjuds även startrådgivning till de som funderar på att ställa om sin produktion.

Är du intresserad av vad ekologisk produktion innebär hänvisar vi dig till Jordbruksverket.

Jordbruksverkets hemsida


 

 Content Editor ‭[4]‬

För ett himla liv-kampanj från Krav

 Content Editor ‭[1]‬

Smart landsbygd kursprogram i Skåne