Anmälnings och tillståndspliktig verksamhet

Större djurhållande lantbruk omfattas av lagstiftningen om miljöfarlig verksamhet. Gränsen för anmälningsplikt går vid 100 djurenheter. Anmälan görs till kommunen.

Gränsen för när det krävs särskild tillståndsprövning varierar beroende på djurslag och preciseras i miljöprövningsförordningen SFS 2013:251.

Få mer information om miljöfarlig verksamhet och tillståndsprövning