Utbildning - Transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvariga för regelverket kring Transport av farligt gods.

Här informerar MSB om transport av farligt gods.

Vår utbildning har upphört

På grund av omorganisation av arbetsuppgifter har Länsstyrelsen upphört att erbjuda denna utbildning sedan april 2016. Om du har påbörjat utbildningen och tänkt skicka in provet, behöver du göra det senast 15 december 2016. Från och med 1 januari 2017 sker ändringar i regelverket kring ADR och Länsstyrelsen kan inte längre utfärda intyg med det kursmaterial vi har idag.

Om du har frågor, kontakta Sara Aurelius sara.aurelius@lansstyrelsen.se.