Lantbruk

Röda äpplen på en gren

Länsstyrelsen Skåne arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet. I menyn till vänster kan du ta dig vidare. Senaste nyheterna på lantbruksområdet hittar du längre ner på sidan.  

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

För information om det regelverk som gäller för spridning och lagring av gödsel samt växtskyddsmedel, gå in under "Växtnäring" och "Växtskydd" i menyn till vänster.

Vill du läsa mer om Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt miljöbalken på andra områden än jordbruk, följ denna länk.

Sök jordbrukarstöd 2018

Information om SAM-ansökan

Kompetensutveckling