Utveckla trädgårdsföretag

Här presenteras de möjligheter som finns om du är trädgårdsföretagare. Det finns många finansieringsmöjligheter för att utveckla och upprätthålla landsbygden och miljön. Det kan t ex vara bygga nytt växthus, plantera fruktträd, eller energieffektivisera driften. Kanske vill du diversifiera din verksamhet och skapa fler arbetstillfällen eller förädla dina produkter.

 

Foto: Johnér