Samarbete och innovationer

Det kommer att finnas möjligheter att söka stöd för att utveckla landsbygden genom samarbeten. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsförädling eller inom miljö och klimat.

Samarbeten kan också vara att utveckla nya produkter och idéer, nya servicelösningar eller andra verksamheter på landsbygden. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag är exempel på vilka som kan söka stöd för samarbetsprojekt.

För samarbete inom jordbruk och livsmedel och inom pilotprojekt kommer också enskilda aktörer kunna söka stöd:

Nedanstående två samarbetsprojekt handläggs av Länsstyrelsen Skåne och söks via utlysningar.

Nedanstående samarbetsprojekt handläggs av Jordbruksverket och söks också via utlysningar.