Utveckla idéer tillsammans

Investeringar som kommer fler till nytta! Här finns investeringsmöjligheter om man vill upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden. Man kan även investera i småskalig infrastruktur, skapa mötesplatser och skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.
Foto: Helder Almaida, Most Photos

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor