Starta nytt Skapa jobb

Vill du starta ett nytt företag inom jordbruk och trädgård eller vill du eller bredda din verksamhet och skapa fler jobb på landsbygden? Här presenteras de satsningar som kan vara aktuella för dig i så fall.
Foto: Peter Lecko, Most Photos