Skydda och värna miljön

Här presenteras de satsningar som kan vara aktuella om du är intresserad av att skydda din miljö eller på annat sätt värna om miljön. Det kan tex vara att du vill stängsla in värdefull betesmark så att du kan ha djur där. Eller så vill du satsa på förnybar energi. 
Foto: Leif Ingvarsson, Most Photos