Utveckla service och fritid

Här presenteras de satsningar som kan vara aktuella om du vill genomföra investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden eller skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.
Foto: Roland Magnusson

 

 

 

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor