Grundläggande betaltjänster

Fram till 2009 fanns Svensk kassaservice AB. De gjorde det möjligt för alla att använda kontanter och betala räkningar över disk eller genom lantbrevbärare. Numera erbjuds betaltjänster främst på marknadsmässiga villkor, vilket skapar svårigheter för vissa personer och i vissa områden i landet.

 

Riksdagen har bestämt att staten ska arbeta för att alla ska kunna använda de grundläggande betaltjänsterna, det vill säga tjänster för att:  

  • Sköta betalningsförmedling, att betala och ta betalt  
  • Ta ut kontanter
  • Sätta in dagskassor på bankkonto för näringsidkare och ideella föreningar  

Länsstyrelsen ansvarar för att följa utvecklingen och analysera hur alla människor kan använda de grundläggande betaltjänsterna. Från 2013 har vi också haft uppdrag att när det behövs ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser. Post- och telestyrelsen, PTS, beslutar om pengar till dessa åtgärder.  

Länsstyrelsernas rapport 2015

Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, för personer med funktionsnedsättningar samt för företag och föreningar i glest befolkade områden.

Resultatet av bevakningen och stöd och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en rapport till Näringsdepartementet.

Länsstyrelsernas rapport 2016

 

Ta betalt!

Skånes regionala insats gällande betaltjänster i form av projektet Ta Betalt! med projektägare Skånes hembygdsförbund som hade  slutseminarium den 7 september i Hässleholms Kulturhus.

Vi har i projektet fått klart för oss hur problematiskt man tycker övergången till ett kontantlöst samhälle är. Utmaningarna är särskilt bekymmersamma på landsbygden. Samtidigt kan det ge nya möjligheter. Sprid gärna i era nätverk så att fler företagare eller föreningar kan få ta del av projektets resultat. Vad händer om systemen kollapsar? Är vi beredda på det eller har vi i Sverige en naiv tro på att den digitala världen går att lita på till 100 %? Viktig samhällsfråga!

Ta betalt! är en slutrapport från ett genomförandeprojekt om betaltjänster på den skånska landsbygden som genomfördes 2015-16.
I förstudien som låg till grund för projektet konstaterades att det fanns målgrupper i Skåne som har problem med grundläggande betaltjänster.

Främst två grupper identifierades: föreningar och företagare som är verksamma på den skånska landsbygden. För att möta denna utmaning ansökte Länsstyrelsen Skåne om projektmedel hos Post- och telestyrelsen, vilket beviljades. Projektet har varit en insats i länet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.


Allt fler väljer att betala på andra sätt än med kontanter.
Kort har använts länge och nya lösningar kommer hela
tiden. Några blir snabbt mycket populära eftersom de är
lätta att använda även för mindre summor. Det kan vara
svårt att veta vad man som förening eller mindre företag
ska satsa på.

I denna folder finns några tips om hur du kan tänka kring
olika betaltjänster. Välj den väg som passar dig bäst och
fortsätt ta betalt!

 

Kolla pengarna

 

Nu kommer nya 100- och 500-kronorssedlar samt nya mynt
 
Under 2015 började Riksbanken ge ut nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar. I oktober i år kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Dessutom får vi nya 1-, 2- och 5-kronor.
De nuvarande 100- och 500-kronorssedlarna och mynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017 (utom 10-kronan som inte byts ut).


I och med detta är det viktigt att komma ihåg följande:

  • Det enklaste sättet att göra sig av med sedlar och mynt är att betala med dem.
  • Man kan också sätta in dem på bankkonto.
  • När det gäller sedlarna: Efter den 30 juni 2017, när sedlarna inte längre går att betala med, kan man sätta in sedlarna på bankkonto till och med den 30 juni 2018. Därefter kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.
  • När det gäller mynten: Efter den 30 juni 2017, när mynten inte längre går att betala med, kan man sätta in mynten på bankkonto till och med den 31 augusti 2017. Mynten kan inte lösas in hos Riksbanken.

 

Myntkartan.se

På myntkartan.se får du som privatperson hjälp att hitta närmaste plats för inlämning av mynt. Om du har en mindre mängd mynt kan det vara enklare att handla för dem.


Läs mer på Sveriges Riksbanks hemsida eller gå in på deras Facebook- sida, www.facebook.com/kollapengarna/