Utveckla livsmedelsnäringen

Här presenteras de satsningar som kan vara aktuella om du förädlar jordbruks- och trädgårdsprodukter till en lokal marknad eller om förädlingen leder till att fler jobb skapas på landsbygden. Det finns också möjligheter om du är företagare på landsbygden och vill bredda din verksamhet och skapa flera arbetstillfällen.

 

Foto: Jan Bengtsson, Johnér