Kompetensutveckling och rådgivning

Kompetensutveckling och rådgivning ser lite annorlunda ut nu än tidigare. Syftet är att öka kompetensen hos de som är verksamma på landsbygden.

Landsbygdsföretagare kan inte söka stöd för egen kompetensutveckling eller rådgivning. De kan däremot ta del av både kompetensutveckling och rådgivning som ordnas.

  • Stöd till kompetensutveckling och rådgivning inom miljö och klimat
  • Stöd till kompetensutveckling och rådgivning för att skapa nya jobb
  • Stöd till rådgivning för kommersiell service