Klimatsmarta lösningar och energi

Här presenteras de möjligheter som finns inom klimat och energi. Det kan t ex vara att du som jordbrukare vill minska dina utsläpp av växthusgaser och ammoniak. Eller att du vill energieffektivisera driften eller skapa förnybar energi.
Biogasanläggning Foto: Most Photos