Förbättra för djuren

Här presenteras de möjligheter som finns om du vill förbättra för dina djur. Det kan t ex vara att du vill sätta upp rovdjursstängsel, bygga nytt stall eller tillgängliggöra betesmark.

 

Foto: Kenneth Bengtsson, Johnér