Utveckla besöksnäringen

Här presenteras de satsningar som kan vara aktuella om du är intresserad av besöksnäringen på landsbygden. Det kan vara möjligheter till rekreation och turism eller skapa mötesplatser som kan utvecklas till  turistmål.

 

 

Foto: Katarina Borgstrand

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor