Testa din ide- kan din satsning bidra till att nå målen?

Testa om din idé kan vara med och bidra till att vi når målen för Skånsk landsbygd.

​Välj den ruta som du tycker att din satsning hör hemma i:

  
  
Description
  
  
  
  
Utveckla besöksnäringenUtveckla besöksnäringen
Om du vill utveckla besöksnäringen på landsbygden. Som möjligheter till rekreation och turism eller skapa mötesplatser som kan utvecklas till turistmål.
Utveckla besöksnäringenIn page navigation
Utveckla idéer tillsammansUtveckla idéer tillsammans
Investeringar som kommer fler till nytta! Här finns investeringsmöjligheter om man vill upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.
Utveckla idéer tillsammansIn page navigation
Bygga bredbandBygga bredband
Ansök om stöd för att bygga bredband på landsbygden.
Bygga bredbandIn page navigation
Klimatsmarta lösningar och energiKlmatsmarta lösningar och energi
Möjligheter som finns inom klimat och energi. Det kan t ex vara att du som jordbrukare vill minska dina utsläpp av växthusgaser och ammoniak.
Klimatsmarta lösningar och energiIn page navigation
Skydda och värna miljönSkydda och värna miljön
Om du vill skydda din miljö eller på annat sätt värna om miljön. Det kan tex vara att du vill stängsla in värdefull betesmark så att du kan ha djur där. Eller så vill du satsa på förnybar energi. 
Skydda och värna miljönIn page navigation
Förbättra för djurenFörbättra för djuren
Möjligheter som finns om du vill förbättra för dina djur. Det kan t ex vara att du vill sätta upp rovdjursstängsel, bygga nytt stall eller tillgängliggöra betesmark.
Förbättra för djurenIn page navigation
Kompetensutveckling och rådgivningKompetensutveckling och rådgivning
För att öka kompetensen för verksamma på landsbygden.
Kompetensutveckling och rådgivningIn page navigation
Starta nytt Skapa jobbStarta nytt Skapa jobb
Vill du starta ett nytt företag inom jordbruk och trädgård eller vill du eller bredda din verksamhet och skapa fler jobb på landsbygden?
Starta nytt Skapa jobbIn page navigation
Utveckla service och fritidUtveckla service och fritid
Om du vill genomföra investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden eller skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.
Utveckla service och fritidIn page navigation
Utveckla livsmedelsnäringenUtveckla livsmedelsnäringen
För dig som förädlar jordbruks- och trädgårdsprodukter till en lokal marknad eller om förädlingen leder till att fler jobb skapas på landsbygden.
Utveckla livsmedelsnäringenIn page navigation
Utveckla trädgårdsföretagUtveckla trädgårdsföretag
Här presenteras de möjligheter som finns om du är trädgårdsföretagare och de finansieringsmöjligheter för att utveckla och upprätthålla landsbygden och miljön.
Utveckla trädgårdsföretagIn page navigation
Utveckla lantbruksföretagUtveckla lantbruksföretag
Är du jordbruksföretagare finns det en rad finansieringsmöjligheter för att utveckla och upprätthålla landsbygden och miljön.
Utveckla lantbruksföretagIn page navigation
Utveckla fiskerinäringenFiskeristöd
Mer om fiskestöden på www.jordbruksverket.se.
FiskeristödNew tab

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet? Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska maila svaren.

Åtta frågor