Ansökningshjälp

På denna sida finner du bedömningsgrunder för företags- och projektstöd, hjälpmallar och annat som är bra att veta innan du söker ett stöd. Du kan också läsa vad som krävs för att göra en komplett ansökan.

Bedömningsgrunder för respektive stöd

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Länsstyrelsen har sammanställt de urvalskriterier som kommer att ligga till grund för denna bedömning. Varje stöd har en bedömningsgrund. Vill du fördjupa dig i Skånes prioritering rekommenderar vi dig att gå in i Skånes handlingsplan för varje investeringsstöd.

Vi uppmanar dig till att läsa bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan!

Komplett ansökan

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökanformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Klicka här för att komma till ansökningshjälp för projektstöd

Läs här nedan om ansökningshjälp för företagsstöd

Handläggning företagsstöd

Vi på Länsstyrelsen Skåne har nu börjat förbereda handläggningen av samtliga 2015 års ansökningar om företagsstöd genom att gå igenom varje ansökan för att se om något saknas. Saknas något i din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår vad som saknas och måste skickas in för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

Vi kommer även att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Ansökningarna som skickats in under 2016 kommer också att få kompletteringsbrev om något saknas men detta kommer först att ske när samtliga 2015 och 2017 års ansökningar har gåtts igenom.

Det är ditt ansvar att din ansökan om företagsstöd uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem via vår resursbrevlåda foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

Bedömningsgrunder 2017 för företagsstöd och startstöd

För företagsstödens och startstödens bedömningsgrunder har vi lagt till en kolumn där du själv kan fylla i dina svar. Du kan ladda upp denna ifyllnadsmall med dina egna svar på respektive urvalskriterium till din e-ansökan eller kan du bifoga en extra bilaga där du lägger till den informationen som efterfrågas. Mallarna nedan finns som antingen pdf- eller wordfil.

Mallar som PDF-fil

OBS! När du har öppnat någon av mallarna nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. Öppnas i Adobe.

Bedömningsgrund ökad konkurrenskraft jordbruk o trädgård 

Bedömningsgrund energieffektivisering energigrödor

Bedömningsgrund minska utsläpp växthusgaser o ammoniak

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Bedömningsgrund startstöd jordbruk och trädgårdsföretag

Bedömningsgrund förnybar energi

Bedömningsgrund biogas

Bedömningsgrund investeringsstöd skapa nya jobb

Mallar som WORD-fil

OBS! När du har öppnat någon av mallarna nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. Öppnas i Office Word.

Bedömningsgrund ökad konkurrenskraft jordbruk o trädgård

Bedömningsgrund energieffektivisering energigrödor

Bedömningsgrund minska utsläpp växthusgaser o ammoniak

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Bedömningsgrund startstöd jordbruk och trädgårdsföretag

Bedömningsgrund förnybar energi

Bedömningsgrund biogas

Bedömningsgrund investeringsstöd skapa nya jobb

Hjälpmallar

Länsstyrelsen har tagit fram ett antal mallar som kan vara till hjälp när du söker investeringsstöd.  

VIKTIG INFORMATION! När du har öppnat någon av mallarna nedan börja med att "Spara som". Fyll sedan i mallen. När du är klar med detta och ska skicka in bilagan via "Mina sidor" behöver du spara om din excelfil till en pdf. Endast då går den att läsa av i systemet.

Tack på förhand!

Övrigt

Här samlar vi övriga dokument som du kan använda dig av när du söker investeringsstöd.

Följande bilagor är aktuella när du söker företagsstöd:

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat. 
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen. 
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad. 
 4. Investeringskalkyl & Resultatbudget (kallas "Beräkningsunderlag" i e-tjänsten) 
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av vår mall!  
 7. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant.
 8. Beräkningsmall för enhetskostnader. Finns på Jordbruksverkets hemsida i högerbox.
 9. Andra bilagor som har betydelse för ansökan tex:
  - Marknadsplan
  - Blankett för huvudråvaror (obligatorisk vid förädlingsstöd)
  - Energiberäkning
  - Tidsplan för investeringen
  - Kopia av gjord energikartläggning
 10. Bedömningsgrunder för företagsstöd och startstöd - se länkar ovan.
 11. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan tex vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt/hyresavtal.

Följande bilagor är aktuella när du söker startstöd:

 1. Mall för standardtimmar för startstödssökande. Finns på Jordbruksverkets hemsida i högerbox. Obligatorisk bilaga.
 2. Registreringsbevis företag
 3. Underlag som styrker start av jordbruk/trädgårdsföretag (ex: arrendekontrakt, aktiebrev, köpebrev m.m.)
 4. Arbetsintyg- se bedömningsgrund 
 5. Utbildningsintyg- se bedömningsgrund & villkor för stöd
 6. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
 7. Kopia av gjord energikartläggning 
 8. Underlag som styrker ekologisk drift/omställning
 9. Resultatbudget/driftsplan för företaget vid full effekt

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I bedömningsgrunden kan du läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

Bedömningsgrund

 Ansökningsprocessen

1. Läs igenom Länsstyrelsen information om stödet samt bedömningsgrund.

2. Gör din ansökan i e-tjänsten. Komplett ansökan krävs.

3. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen.

4. Ev. kompletteringar begärs in.

5. Beslut-bifall eller avslag.

6. Vid bifall: Gör en ansökan om del- eller slututbetalning när du har investerat klart. 

7. Följ din affärsplan/projektplan.   

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning