Ansökningshjälp företagsstöd

På denna sida finner du bedömningsgrunder för företagsstöd, hjälpmallar och annat som är bra att veta innan du söker ett stöd. Du kan också läsa vad som krävs för att göra en komplett ansökan.

Komplett ansökan

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökanformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Det är ditt ansvar att din ansökan om företagsstöd uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem via vår resursbrevlåda foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

Bedömningsgrunder för respektive stöd

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Länsstyrelsen har sammanställt de urvalskriterier som kommer att ligga till grund för denna bedömning. Dokumentet kallar vi ”Bedömningsgrund” och varje stöd har en bedömningsgrund.

Vi uppmanar dig till att läsa bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan! Vi lagt till en kolumn i respektive bedömningsdokument (se nedan) där du själv kan fylla i dina svar. Du kan ladda upp denna ifyllnadsmall med dina egna svar på respektive urvalskriterium till din e-ansökan eller så kan du bifoga en extra bilaga där du lägger till den informationen som efterfrågas.

Företagsstöd Investeringar

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd.

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat. 
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl & Resultatbudget (kallas "Beräkningsunderlag" i e-tjänsten), Instruktion till mallen resultatbudget.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av vår mall! Mall sammanställning av offerter/prisjämförelser
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant.
 9. Beräkningsmall för enhetskostnader. Finns på Jordbruksverkets hemsida.
 10. Bedömningsgrund - se länkar ovan.
 11. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan tex vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt/hyresavtal.
 12. Marknadsplan
 13. Projekt-tidsplan
 14. Blankett för huvudråvaror (obligatorisk vid förädlingsstöd)
 15. Energiberäkning (om du energieffektiviserar)
 16. Energiomräkningshjälp 
 17. Kopia av eventuell genomförd energikartläggning

Övrigt

18. Länk till gödselmedelsberäkning på Greppas hemsida.

19. Miljökvalitetsmål- en sammanställning.  Aktuell för investeringar i jordbruk- och trädgård.

 

Startstöd

Följande dokument är aktuella när du söker startstöd.

 1. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
 2. Mall för standardtimmar för startstödssökande. Finns på Jordbruksverkets hemsida. Obligatorisk bilaga.
 3. Registreringsbevis företag
 4. Underlag som styrker start av jordbruk/trädgårdsföretag (ex: arrendekontrakt, aktiebrev, köpebrev m.m.)
 5. Bedömningsgrund - se länk ovan.
 6. Startstöd CV mall
 7. Arbetsintyg- se bedömningsgrund
 8. Utbildningsintyg- se bedömningsgrund & villkor för stöd
 9. Kopia av eventuell genomförd energikartläggning
 10. Underlag som styrker ekologisk drift/omställning
 11. Driftsplan för företaget vid full effekt

När du fått stöd

 1. Bilaga slutrapport startstöd

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för respektive stöd där du kan läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

 Ansökningsprocessen

1. Läs igenom Länsstyrelsen information om stödet samt bedömningsgrund.

2. Gör din ansökan i e-tjänsten. Komplett ansökan krävs.

3. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen.

4. Ev. kompletteringar begärs in.

5. Beslut-bifall eller avslag.

6. Vid bifall: Gör en ansökan om del- eller slututbetalning när du har investerat klart. 

7. Följ din affärsplan/projektplan.   

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

 Content Editor

VIKTIG INFORMATION!

När du har öppnat någon av mallarna börja med att "Spara som". Fyll sedan i mallen. Officedokument (ex. word, excel) ska du spara som PDF genom att du går till Arkiv-menyn och klickar på Exportera eller Spara som.  Innan du laddar upp filen är det viktigt att du förhandsgranskar den så det ser bra ut. Se upp med sidbrytningar. Är det en av våra mallar du har problem med att kontakta oss via foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se och beskriv ditt problem.