Ansökanshjälp Projektstöd

Här kan du läsa vad som krävs för att göra en komplett ansökan.
Du finner bedömningsgrunder för de projektstöd vi har att erbjuda och annat som är bra att veta innan du söker ett stöd. 

Bedömningsgrunder 2017 för projektstöd

I bedömningsgrunderna har vi i sista kolumnen ett ”Tänk på detta!”. Där har vi sammanfattat det du behöver fundera över när du gör din e-ansökan så att du skriver in den information som krävs för att vi ska kunna poängsätta din ansökan. I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium. Då kan du bifoga en extra bilaga i e-tjänsten där du lägger till den information som efterfrågas.

 

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur

Stöd till investeringar i kommersiell service

Stöd till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer, inkl. kulturhistoriskt värdefulla byggnader

_________________________________________________________

Stöd till samarbeten på landsbygden - Kortare leveranskedjor

Stöd till samarbeten på landsbygden - Skapa nya jobb

Intyg om samarbetspartner - fyll i och bifoga till ansökningarna ovan - Tryck på "Spara som" innan ni börjar fylla i bilagan.

 

Hjälpdokument

Mall sammanställning av offerter/prisjämförelser NY!

Mallen är gjord för att underlätta rimlighetsbedömningen av dina utgifter. Den ska hjälpa till att strukturera dina offerter/prisjämförelseunderlag. Observera att samtliga utgifter i en ansökan måste ha jämförelseunderlag som styrker utgiften. 

Stöd till landsbygden = tätorter med mindre än 3000 invånare

Gå in på SCB:s hemsida så kan ni kolla om orten där ni vill göra investeringen faller inom landsbygdsdefinitionen.

 Content Editor

Så här söker du

Du söker stödet via Jordbruksverkets e-tjänst och för att kunna logga in så måste du ha en e-legitimation. Läs mer här om e-legitimation. 

Tänk på att du måste ha en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, exempelvis för en förening eller juridisk person. Läs mer här om fullmakt.

Du ska ladda upp alla bilagor som krävs för stödet i e-tjänsten. Men om det inte skulle fungera så går det att skicka in bilagorna till Länsstyrelsen i Skåne till följande adress.

Länsstyrelsen Skåne

Landsbygd samverkan

291 86 Kristianstad         

 

Här hittar du fullständiga guider till e-ansökningstjänsterna:

Guide till e-tjänsten för ansökan om stöd

Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

Handlingsplan och bedömningsgrund

I den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet kan du läsa om vilka möjligheter som finns i Skåne. I bedömningsgrunden kan du läsa mer om urvalskriterierna. 

Handlingsplan

Bedömningsgrund