Lokalt ledd utveckling

I landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att jobba med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. I den här programperioden kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet.
Leadermetoden går ut på att man avgränsar ett geografiskt område, samlar kommuner, företag och föreningar och arbetar fram en strategi för utveckling av den egna bygden.

 

I Skåne har nu sju leaderområden arbetat fram nya utvecklingsstrategier som kommer att ligga till grund för respektive leaderområden. Dessa strategier beskriver vilka insatser det aktuella området behöver för att utvecklas till attraktiva, konkurrenskraftiga områden och som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Skånes leaderområden har en gemensam hemsida där du kan läsa mer om respektive områdes olika fondsatsningar.

Läs mer om LLU och leaderområden på Jordbruksverkets hemsida.

 

  Lag PH:s webbplats

Hur fungerar Leadermetoden?

Landsbygdsprogrammet, både det nationella och regionala, ligger till grund för strategierna tillsammans med den lokala uppfattningen om bygdens möjligheter och svårigheter. Leaderprojekt skall vara innovativa i sitt mål att skapa till exempel nya produkter, tjänster, servicelösningar eller samarbeten. Metoden innebär att man involverar så många aktörer som möjligt från landsbygden och projektet måste vara överförbart till de lokalt förankrade teman som är del av den lokala utvecklingsstrategin.

Långsiktigheten i projektet och i själva arbetsmetoden skiljer Leaderprojekt från länsstyrelseprojekt. Leaderprojekt beslutas hos LAG, Leaderområdets egen demokratiskt sammansatta styrelse, och länsstyrelsen får inte överklaga förutsatt att projektet är juridiskt hållbart. I Leaderprojekt kan den privata och ideella medfinansieringen även bestå av egen arbetstid. Satsningen på landsbygdens ungdomar är stark i de flesta utvecklingsstrategier och ungdomsprojekt har inte samma krav på långsiktighet som övriga Leaderprojekt.

Skåne har i denna programperiod sju leaderområden.

 

 

 Kontakt Leader

Leader Lag PH
T f Verksamhetsledare Ing-Marie Johansson, 0732-550 992

Leader NV Skåne med Öresund
Verksamhetsledare Annika Jönsson, 0709-77 33 33

Leader Sydöstra Skåne
Verksamhetsledare Kristin Persson, 0722-44 11 58

MittSkåne Utveckling
Verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad, 0735-40 54 38

Lundaland
Verksamhetsledare Annethe Yng, 0709-73 93 83

Skånes Ess
Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, 0702-19 99 50

Leader Söderslätt LLU
Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter0734-42 25 09

 

Europeiska Jordbruksfonden

Här kan du läsa mer om den Europeiska jordbrukspolitiken, och den Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU).

Kommissionens webbsida